Έπεσαν οι υπογραφές για τα έργα Σωτήρα και Δερύνεια

Μετά από χρόνια στασιμότητας έφτασε η ώρα της υλοποίησης δύο μεγάλων οδικών έργων στις επαρχίες Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου. Χθες υπογράφηκαν τα συμβόλαια για την κατασκευή της τρίτης φάσης του δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας και του δρόμου Δερύνειας – Σωτήρας, δύο οδικών αξόνων η δημιουργία των οποίων καθυστερεί από το 2010 και το 2017 αντίστοιχα. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην περίπτωση του δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας, το όλο έργο έχει χωριστεί σε τέσσερις φάσεις, αλλά οι τελευταίες δύο εκκρεμούν από το 2010!

Η τρίτη φάση του δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας (από τον Ναυτικό Όμιλο μέχρι τον κόμβο προς Πύλα) περιλαμβάνει κύριο οδικό δίκτυο μήκους περίπου 3,5 χλμ με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας (δύο ανά κατεύθυνση), κτιστή κεντρική διαχωριστική νησίδα, πλακόστρωτα πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμους, λωρίδες πρασίνου, χώρους πρασίνου, φωτοελεγχόμενες διαβάσεις πεζών τύπου “Pelican”, στάσεις λεωφορείων, παρόδιους χώρους στάθμευσης και τέσσερις ισόπεδους κυκλικούς κόμβους. Το δευτερεύον οδικό δίκτυο (υπηρεσιακοί δρόμοι μήκους περίπου 4 χλμ) περιλαμβάνει μία ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας, πλακόστρωτα πεζοδρόμια, παρόδιους χώρους στάθμευσης, χώρους πρασίνου, διαβάσεις πεζών τύπου “Zebra” και υπερυψωμένες συμβολές.

Το έργο προγραμματίζεται να αρχίσει τον Σεπτέμβριο του 2022, με διάρκεια εκτέλεσης 30 μήνες και κόστος €17.657.220,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η αναβάθμιση του δρόμου Δερύνειας – Σωτήρας (οδός Σταδίου) προνοεί για τη βελτίωση δρόμου που συνδέει τους δύο δήμους, μήκους 4 χιλιομέτρων και την κατασκευή συνδετήριων δρόμων συνολικού μήκους 2,5 χιλιομέτρων, συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης των υποδομών και της διαχείρισης των όμβριων με επέκταση του οχετού ομβρίων μήκους 1,4 χιλιομέτρων διαμέσου του πυρήνα του Δήμου Δερύνειας.  Περαιτέρω, για την προστασία της λίμνης Παραλιμνίου, η οποία είναι ενταγμένη στην περιοχή του δικτύου Natura 2000 – CY3000008, προνοείται η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων που καταλήγουν σε αυτήν, μέσω της κατασκευής τριών λιμνών κατακράτησης.

Ο σχεδιασμός της βελτίωσης του δρόμου προνοεί δύο λωρίδες κυκλοφορίας και τρίτη λωρίδα για δεξιόστροφες κινήσεις όπου απαιτείται και παράλληλα συμπεριλαμβάνει κατασκευή κλειστού συστήματος αποχετεύσεως ομβρίων, εγκαταστάσεις νέων υπηρεσιών, κατασκευή πλακόστρωτων πεζοδρομίων, λωρίδας πρασίνου, ποδηλατόδρομου, χώρους στάθμευσης επί του οδοστρώματος, διαβάσεις πεζών, στάσεις λεωφορείων, υπερυψωμένες συμβολές, σήμανση, σηματοδότηση και οδικό φωτισμό και άλλα μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης, χώρους πρασίνου και δύο ισόπεδους κυκλικούς κόμβους.

Οι κατασκευαστικές εργασίες προγραμματίζεται να αρχίσουν τον Αύγουστο του 2022, με διάρκεια εκτέλεσης 30 μήνες και κόστος €16.040.400,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.