Αν είσαι ποδηλάτης σε αφορά: Πρόστιμο και κράνος, τα μέτρα

Αλλαγές πρόκειται να υπάρξουν στον ποδηλατικό κόσμο, καθώς πλέον όσοι δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας, θα τιμωρούνται με εξώδικο πρόστιμο. Συγκεκριμένα, η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους ποδηλάτες που είναι ηλικίας άνω των δεκαέξι ετών, θα διώκονται ποινικά με εξώδικο πρόστιμο ύψους 50 ευρώ, όπως αποφασίστηκε σε πρόταση Νόμου, που τίθεται ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής προς ψήφιση. 

Απώτερος στόχος της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η χρήση προστατευτικού κράνους από τον ποδηλάτη ή από πρόσωπο που μεταφέρεται σε ειδικό κάθισμα ποδηλάτου κατά τη διακίνησή τους. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, κρίθηκαν αναγκαίες από τους εισηγητές στην Επιτροπή Μεταφορών, λόγω και της αύξησης τα τελευταία χρόνια των τροχαίων ατυχημάτων με θύματα ποδηλάτες.

Έτσι, η απαραίτητη πλέον χρήση προστατευτικού κράνους από τους ποδηλάτες ενδεχομένως να είναι και η σωτηρία τους, καθώς θα συμβάλει στην προστασία τους από σοβαρό τραυματισμό. Μάλιστα, η εμφανής έλλειψη δικτύου ποδηλατοδρόμων, είναι κάτι που προβληματίζει τους αρμόδιους, αφού θέτονται σε μεγάλο κίνδυνο οι ποδηλάτες, οι οποίοι αναγκάζονται να χρησιμοποιούν διάφορους άλλους δρόμους με αποτέλεσμα να βρίσκουν διάφορα εμπόδια στη διαδρομή τους.

Μάλιστα, το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτάσεων νόμου και ανέφερε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καλύπτεται το νομοθετικό κενό που παρατηρείται και ταυτόχρονα προάγεται η ασφάλεια προσώπων που χρησιμοποιούν ποδήλατα.  Επιπροσθέτως, εισηγήθηκε την τροποποίηση των προνοιών, ώστε ο τύπος του προστατευτικού κράνους να εγκρίνεται από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων, ο οποίος εγκρίνει τον τύπο κράνους από χρήστες μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, και όχι από τον διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την πλευρά του το Ενεργειακό Γραφείο, διαφώνησε με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, επισημαίνοντας ότι η υποχρεωτική χρήση κράνους και η επιβολή προστίμου θα μειώσουν τη χρήση ποδηλάτου, όπως έχει ήδη καταγραφεί σε άλλες χώρες οι οποίες κατέστησαν τη χρήση κράνους υποχρεωτική.  Επιπροσθέτως, η ίδια επισήμανε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια του ποδηλάτη, οι οποίοι καθιστούν το κράνος ανεπαρκές μέσο προστασίας, γι’ αυτό και απαιτείται να δοθεί προτεραιότητα στον ορθό σχεδιασμό των υποδομών για τη χρήση ποδηλάτων, όπως και στην καλλιέργεια του σεβασμού προς τους ποδηλάτες.

Η Επιτροπή Μεταφορών, μελετώντας όλες τις εισηγήσεις που είχε ενώπιον της, μείωσε από 85 ευρώ σε 50 ευρώ το προβλεπόμενο ύψος του εξώδικου προστίμου και θα είναι σε άτομα άνω των 16 ετών. Επίσης, η υποχρεωτική χρήση προστατευτικού κράνους θα τεθεί σε ισχύ μετά την παρέλευση έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης της νομοθεσίας.

Οι αποφάσεις που ψηφίζονται για τα σκούτερ-Η ηλικία, η ταχύτητα και οι επιτρεπόμενοι χώροι 

Στην Ολομέλεια της Βουλής οδηγούνται επίσης οι αποφάσεις αναφορικά με τη χρήση και τη διακίνηση των ηλεκτρικών πατινιών ή σκούτερ, τα οποία πλέον ορίζονται ως συσκευές προσωπικής κινητικότητας.

Ανάμεσα στις αποφάσεις είναι οι επιτρεπόμενοι χώροι διακίνησης που προβλέπονται και οι δρόμοι στους οποίους το καθορισμένο μέγιστο όριο ταχύτητας θα ανέρχεται στα τριάντα χιλιόμετρα ανά ώρα. Ακόμη, διασαφηνίστηκε ότι οι χρήστες συσκευών προσωπικής κινητικότητας δεν θα έχουν υποχρέωση ασφάλισης ευθύνης έναντι τρίτου για τη χρήση των συσκευών αυτών.

Την ίδια ώρα, μειώθηκε το κατώτατο όριο ηλικίας των χρηστών συσκευών προσωπικής κινητικότητας από δεκαέξι έτη σε δεκατέσσερα έτη.

Η μέγιστη προβλεπόμενη ταχύτητα την οποία θα δύναται εκ κατασκευής ή κατόπιν σχετικής μηχανολογικής ρύθμισης να αναπτύξουν οι εν λόγω συσκευές, αυξήθηκε από δεκαπέντε χιλιόμετρα ανά ώρα σε είκοσι χιλιόμετρα ανά ώρα σε ό,τι αφορά ποδηλατόδρομους και δρόμους στους οποίους το καθορισμένο μέγιστο όριο ταχύτητας ανέρχεται στα τριάντα χιλιόμετρα ανά ώρα.

Επίσης, η μέγιστη ταχύτητα την οποία θα δύναται να αναπτύξουν οι χρήστες των εν λόγω συσκευών σε πλατείες ή πεζόδρομους στα δέκα χιλιόμετρα ανά ώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει καθοριστεί μεταβατική περίοδος μέχρι την 1η Μαρτίου 2023, αναφορικά με την ισχύ των προνοιών του νομοσχεδίου που αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών προσωπικής κινητικότητας, προκειμένου να παρασχεθεί χρόνος στους χρήστες και σε πρόσωπα που πωλούν ή διαθέτουν με οποιοδήποτε τρόπο τέτοιες συσκευές να μεριμνήσουν όπως οι συσκευές τους πληρούν τις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές.