Έτσι θα ελέγχουν τις εταιρείες

Στην αγορά υπηρεσιών για την υποβολή νέας μεθοδολογίας και μηχανογραφημένου πλαισίου για την αξιολόγηση των τιμών των πετρελαιοειδών προχώρησε τo Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Αιτία αποτέλεσαν οι σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στον τομέα της εμπορίας και της λειτουργίας των εταιρειών εισαγωγής πετρελαιοειδών, αφενός, με τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων από τη Λάρνακα στο Βασιλικό, και αφετέρου, η χρήση του βιοκαυσίμου.

Όπως αναφέρει σε απαντητική του επιστολή προς τη Βουλή ο διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας κ. Κωνσταντίνος Καραγιώργης, το νέο πλαίσιο για την αξιολόγηση των τιμών των πετρελαιοειδών παραδόθηκε στο υπουργείο στις 15/2/2022 και στην παρούσα φάση διενεργούνται δοκιμαστικές καταχωρίσεις. Σύμφωνα με τον κ. Καραγιώργη, πρόκειται για ένα σύγχρονο και ευέλικτο σύστημα στο οποίο εισάγονται καινοτόμα στοιχεία. Η κοστολόγηση των προϊόντων της κάθε εταιρείας καυσίμων στηρίζεται στην πολιτική που ακολουθεί, παρέχεται η δυνατότητα ανάμειξης προϊόντων και η δημιουργία τελικών προϊόντων, αυξάνεται η αυτοματοποίηση, παράγονται συγκεντρωτικοί πίνακες για αναλύσεις και συγκρίσεις κ.ά. Ακόμη μία διαφοροποίηση του νέου πλαισίου από το υφιστάμενο είναι ότι προσομοιώνει τις συναλλαγές των εταιρειών (κάθε εισαγωγή/αγορά, μεταφορές στα πρατήρια, αγοραπωλησίες μεταξύ εταιρειών, αναπροσαρμογές αξίας και ποσοτήτων) για κάθε ένα από τα τρία προϊόντα που τυγχάνουν παρακολούθησης, δηλαδή βενζίνη 95 οκτανίων, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης.

πηγή: politisnews