Αδυναμίες, κενά, που αγγίζουν τη νομοθεσία εντόπισε η Ελεγκτική Υπηρεσία στην ειδική έκθεσή της για τον έλεγχο των εκλογικών εξόδων των υποψηφίων για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2021.

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της έκθεσης, υποψήφιοι ερμήνευαν την υποχρέωσή τους ο καθένας με τον δικό του τρόπο, με αποτέλεσμα να προσκομίζουν διαφορετικά παραστατικά, καταστάσεις υποψηφίων δεν συμφωνούσαν με αυτές διαφημιστικών φορέων, τρίτα άτομα και εταιρείες προέβαιναν σε πληρωμές, ενώ ανομοιομορφία υπήρχε ακόμη και στην παραλαβή των εκθέσεων. Μάλιστα, φαίνεται ότι, στο υφιστάμενο πλαίσιο, δεν θεωρούνται διαφημιστικές δαπάνες οι διαφημίσεις μέσω διαδικτύου, με αποτέλεσμα η Ελεγκτική Υπηρεσία να θεωρεί αναγκαίες τις τροποποιήσεις και να ζητά από τους αρμοδίους να προωθήσουν νομοσχέδια προς τη Βουλή για εκσυγχρονισμό και αναθεώρηση της νομοθεσίας.