Αιτήσεις για απόκτηση ερασιτεχνικών αδειών αλιείας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης  και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα παραλαβής αιτήσεων για απόκτηση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αφορά στα άτομα που αιτούνται για άδεια αλιείας για πρώτη φορά ή στα άτομα που δεν μπορούν να εντοπίσουν το τιμολόγιο τους στην JCC Smart.

Η δημιουργία της πιο πάνω υπηρεσίας γίνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας μας για άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη και στην υλοποίηση της Κυβερνητικής πολιτικής για ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Μέσω της πλατφόρμας, ο πολίτης μπορεί να αιτηθεί, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τα στοιχεία του και επισυνάπτοντας τα σχετικά έγγραφα που θα ζητηθούν. Ακολούθως, η αίτηση του θα εξετάζεται  και ο αιτητής θα λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα και μήνυμα sms  έγκρισης/απόρριψης της αίτησής του.

Ακολούθως, θα μπορεί να πληρώσει την άδειά του, ηλεκτρονικά, μέσω της JCC και να την τυπώσει ή να την αποθηκεύσει.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας είναι https://licence.dfmr.moa.gov.cy και βρίσκεται   διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών www.moa.gov.cy

Η ανάπτυξη  εφαρμογής της πλατφόρμας υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία COSINE Information Technology Consultants.

(ΕΚ/ΙΚ)