Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου και Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας

Τερματίστηκε την Τρίτη η αγωνία των 5.049 από τους αρχικά 5.202 υποψήφιους που παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης και διεκδίκησαν θέση στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας. 

Ανακοινώθηκαν το πρωί, στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2022 για τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.

Όπως αναφέρθηκε κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με τη σημερινή κατανομή διατίθενται 2.971 θέσεις, από τις οποίες 1.727 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1.040 στο ΤΕΠΑΚ, 97 στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου και 107 στις Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας.

Η ενημέρωση των υποψηφίων/ενδιαφερομένων για τα αποτελέσματα θα γίνει και ηλεκτρονικά από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διεύθυνση www.moec.gov.cy. 

(ΣΣ. Θα ακολουθήσει ολοκληρωμένη είδηση)

(ΚΥΠΕ/ΔΝ/ΓΒΑ)