Αναστολή αποδοχής για αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων προς την Κίνα από Κυπριακά Ταχυδρομεία

Αναστέλλεται προσωρινά η αποδοχή ταχυδρομικών αντικειμένων για αποστολή προς Κίνα, σύμφωνα με ανακοίνωση των Κυπριακών Ταχυδρομείων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναστέλλεται προσωρινά και μέχρι τις 22 Ιουνίου 2022 (συμπεριλαμβανομένης) η αποδοχή ταχυδρομικών αντικειμένων προς την Κίνα για όλες τις υπηρεσίες, πλην της υπηρεσίας ταχυμεταφορών QUICKPOST, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί από αριθμό αεροπορικών εταιρειών.