Αποτελέσματα ψυχομετρικής εξέτασης για πλήρωση κενών θέσεων στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία

Κατάλογος επιτυχόντων κατ’ αύξων αριθμό υποψηφίου

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στον κατάλογο με τα αποτελέσματα ψυχομετρικής εξέτασης για πλήρωση κενών θέσεων στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική ΥπηρεσίαΠατήστε εδώ για να μεταβείτε στον κατάλογο με τα αποτελέσματα ψυχομετρικής εξέτασης για πλήρωση κενών θέσεων στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική Υπηρεσίαnak