Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου: Αυτά είναι τα μετρα στήριξης για την ακρίβεια

Τα νέα μέτρα, συνολικού κόστους 103 εκατομμυρίων ευρώ, εμπίπτουν σε πέντε βασικούς πυλώνες, ως εξής:

Στήριξη των συνταξιούχων από τον Ιούλιο. Οι συντάξεις 165,000 δικαιούχων θα αυξηθούν κατά 4,3%
Στήριξη ευάλωτων πολιτών. Εφάπαξ στενευμένη στήριξη για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Στην 1η κατηγορία, 6639 νοικοκυριά τα οποία έχουν εξαρτώμενα κάτω των 18 και ετήσια εισοδήματα μέχρι €10,000 θα πάρουν εφάπαξ €150 για κάθε τέκνο. 2η κατηγορία: 13,008 νοικοκυριά που έχουν εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών με εισοδήματα €10-000-€19,500 θα λάβουν εφάπαξ €120 έκαστος τέκνο. 3η κατηγορία: €100 για τρίτο και επιπλέον τέκνο. 4η κατηγορία αφορά 1587 νοικοκυριά με εισοδήματα από €29,000 μέχρι €39,000 με τρία η περισσότερα τέκνα θα δοθεί €80 για κάθε τέκνο. Η 5η κατηγορία αφορά 1037 νοικοκυριά. Η 6η κατηγορία αφορά νοικοκυριά λήπτες ΕΕΕ και δεν έχουν εξαρτώμενα και θα καταβληθεί εφάπαξ €100. Η 6η κατηγορία αφορά 18,000 χιλιάδες νοικοκυριά η 23,000 άτομα.
Άμεση προκήρυξη σχεδίου επιδότησης του σχεδίου επιδότησης παιδιών μέχρι 4 ετών. Αφορά 16,000 δικαιούχους. Επιδότηση €100-350 μηνιαίως για κάθε παιδί. Τίθεται σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2022
Ηλεκτρική ενέργεια. Πρώτο μέτρο επεκτείνεται η μείωση ΦΠΑ μέχρι την 31 Αυγούστου 2022.
Αύξηση επιδότησης σχεδίου εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος και θερμομόνωσης.
Διεύρυνση καταλόγου ευάλωτων καταναλωτών ενέργειας. Εντάσσονται ακόμα 19,500 νοικοκυριά με εισόδημα κάτω των €19,000
Αύξηση από το 90% στο 100% στην δυνατότητα κάλυψης ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές και επιχειρήσεις
Επίσπευση διαδικασιών έγκρισης εγκατάστασης ΑΠΕ και να μην απαιτείτε οικοδομική άδεια όπου υπάρχει ήδη πολεοδομική άδεια
Καύσιμα. Επεκτείνετε ο μειωμένος φόρος κατανάλωσης μέχρι την 31 Αυγούστου 2022
Γεωργία και κτηνοτροφία. Στήριξη ομάδων παραγωγών και άλλων για κάλυψη μέρος των λειτουργικών εξόδων
Κάλυψη μέρους των αυξήσεων των τιμών εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων. 5,500 γεωργοί και κτηνοτρόφοι επωφελούνται από επιπρόσθετη δαπάνη
Το κόστος του τελευταίου πακέτου στήριξης είπε ο Υπουργός Οικονομικών ανέρχεται σε δαπάνη ύψους €103,000,000

Εξάλλου, έγιναν ανακοινώσεις για επιδοτήσεις σε φωτοβολταϊκά, διεύρυνση καταλόγου ευάλωτων καταναλωτών ενέργειας, αύξηση από το 90% στο 100% στην δυνατότητα κάλυψης ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές και επιχειρήσεις και επίσπευση διαδικασιών έγκρισης εγκατάστασης ΑΠΕ.

Επίσης, επεκτείνεται το μέτρο της μείωσης του φόρου κατανάλωσης καυσίμων και επιπρόσθετη στήριξη των κλάδων κτηνοτροφίας και γεωργίας.