Ασυμβίβαστο για πρόεδρο του ΟΑΥ, δείχνει ο Οδυσσέας – Διαβάστε την ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) κ. Θωμάς Αντωνίου έχει ασυμβίβαστο λόγω του ότι η σύζυγός του είναι συμβεβλημένη με τον ΟΑΥ, όπως αναφέρεται σε χθεσινή επιστολή του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη προς τον υπουργό Υγείας. Εισηγείται δε παραπομπή του θέματος στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Απαντώντας στο ερώτημα κατά πόσον ο κ. Αντωνίου έχει οποιοδήποτε συμφέρον, σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας που παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου του ΟΑΥ, απαντά πως η απάντηση είναι απλή και μονοσήμαντη:

«Προφανώς, κατά την άποψή μας, ο κ. Αντωνίου έχει άμεσο και προσωπικό συμφέρον, σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας που παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου του ΟΑΥ, αφού τα εισοδήματα της συζύγου του από τον ΟΑΥ αποτελούν εισοδήματα της οικογένειας και επηρεάζουν άμεσα και ευθέως προσωπικά τον ίδιο».

Στην επιστολή του Γενιού Ελεγκτή αναφέρονται και τα ακόλουθα: Αν και δεν θεωρούμε ότι τούτο χρήζει περαιτέρω τεκμηρίωσης, έστω και εκ του περισσού, υπενθυμίζουμε ότι, με βάση τον περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμο (Ν.232/1991), η συνεισφορά του ενός συζύγου στην αύξηση της περιουσίας του άλλου τεκμαίρεται ότι ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη συνεισφορά. Η πρόνοια αυτή απλώς ποσοτικοποιεί το προφανές, ότι δηλαδή τα εισοδήματα των συζύγων είναι συγκοινωνούντα δοχείαΘεωρούμε προφανές, συνεχίζει ο Γενικός Ελεγκτής, ότι το πιο πάνω ασυμβίβαστο δεν αίρεται, ούτε αντιμετωπίζεται με τυχόν αποχώρηση του κ. Αντωνίου από συγκεκριμένες συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.  Και ο Γενικός Ελεγκτής προσθέτει: «Άλλωστε, εάν αναλογιστεί κανείς ότι το ύψος της αμοιβής ενός φυσιοθεραπευτή εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τον συνολικό Προϋπολογισμό του ΟΑΥ, από το μέρος του Προϋπολογισμού που θα κατανεμηθεί στους φυσιοθεραπευτές, από το είδος και τις πρόνοιες της τυπικής σύμβασης που υπογράφουν οι παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας, από τις διαδικασίες ελέγχου των παροχών, από τα μέτρα που λαμβάνονται εναντίον παροχών σε περιπτώσεις παραβίασης των συμβάσεών τους με τον ΟΑΥ κ.λπ., γίνεται αντιληπτό πως το πρόβλημα είναι τόσο διάχυτο και εκτεταμένο, εξ ου και η απόφαση του νομοθέτη να καθορίσει πως η αποχώρηση από κάποια συνεδρία (όπως προβλέπει το εδάφιο (2) του άρθρου 8) δεν αποτελεί ικανοποιητική θεραπεία σε τέτοιες περιπτώσεις και να θέσει τούτο ως ασυμβίβαστο».

Στην ίδια επιστολή αναφέρεται επίσης, πως δεδομένου ότι, με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 7 του Νόμου, εξουσία για παύση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το Υπουργικό Συμβούλιο, θα πρέπει να ενημερωθεί το σώμα.

Ο Γενικός Ελεγκτής επικαλείται επίσης το εδάφιο (1) του άρθρου 8 («Ασυμβίβαστο προέδρου και μελών του Συμβουλίου») του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου (Ν.89(Ι)/2001)  το οποίο προβλέπει τα ακόλουθα:

«Πρόσωπο το οποίο είναι παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας ή έχει οποιοδήποτε συμφέρον, σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών Φροντίδας υγείας που παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δεν δύναται να διοριστεί ή να συνεχίσει να είναι πρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου, τηρούμενων των διατάξεων του περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμου.»

Θεωρούμε προφανές, συνεχίζει, πως, εάν ο νομοθέτης ήθελε να περιορίσει το ασυμβίβαστο μόνο στους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας, δεν θα περιλάμβανε την υπογραμμισμένη πιο πάνω φράση «ή έχει οποιοδήποτε συμφέρον, σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας που παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου».

Υπενθυμίζεται πως στην επιστολή παραίτησης του κ. Θωμά  Αντωνίου ξεκαθαρίζεται πως  οι αμοιβές της συζύγου του (ως φυσιοθεραπεύτριας) στο ΓεΣΥ περιορίζονται σε €26.500 και όχι σε €250.000 όπως διαδιδόταν από κάποιους.

Παράλληλα ξεκαθάρισε, πως στα δέκα χρόνια που προήδρευε του ΟΑΥ ουδεμία αμοιβή δέχτηκε.TAGS:    

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας: Ασυμβίβαστο του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ)