Αυξήθηκε στα €2.967,6 εκ. το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.967,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022 σε σύγκριση με €2.265,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία τη Δευτέρα.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από κράτη μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022 ήταν €4.475,9 εκ. σε σύγκριση με €3.294,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021, σημειώνοντας αύξηση 35,9%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022 ήταν €1.508,3 εκ. σε σύγκριση με €1.028,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021, σημειώνοντας αύξηση 46,7%.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, τον Μάιο 2022, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1.155 εκ. σε σύγκριση με €668,1 εκ. τον Μάιο 2021, καταγράφοντας αύξηση 72,9%. Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τον Μάιο 2022 ήταν €678,4 εκ. και από τρίτες χώρες €476,6 εκ. σε σύγκριση με €483,6 εκ. και €184,5 εκ. αντίστοιχα τον Μάιο 2021.

Όπως σημειώνει η Στατιστική Υπηρεσία, οι εισαγωγές τον Μάιο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία και αεροσκάφη), συνολικής αξίας €196,8 εκ. έναντι €77,6 εκ. τον Μάιο 2021.

Για τον ίδιο μήνα, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών ήταν €418 εκ. σε σύγκριση με €227,3 εκ. τον Μάιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 83,9%. Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τον Μάιο 2022 ήταν €103,6 εκ. και προς τρίτες χώρες €314,4 εκ., σε σύγκριση με €70,9 εκ. και €156,4 εκ. αντίστοιχα τον Μάιο 2021. Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές τον Μάιο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €95,1 εκ. έναντι €21,0 εκ. τον Μάιο 2021.

Επιπλέον, τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε και τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Απρίλιο 2022. Σύμφωνα με αυτά, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από κράτη μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €843,1 εκ. σε σύγκριση με €694,8 εκ. τον Απρίλιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 21,3%.

Επίσης, οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Απρίλιο 2022 ήταν €136,2 εκ. σε σύγκριση με €146,5 εκ. τον Απρίλιο 2021, καταγράφοντας μείωση 7%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Απρίλιο 2022 ανήλθε σε €120,1 εκ. σε σύγκριση με €135,5 εκ. τον Απρίλιο 2021, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Απρίλιο 2022 ανήλθε στα €13,0 εκ. έναντι €9,7 εκ. τον Απρίλιο 2021.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Απρίλιο 2022 ήταν €147,1 εκ. σε σύγκριση με €95,6 εκ. τον Απρίλιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 53,9%.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση «Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)» για τον μήνα Απρίλιο 2022, η οποία διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις, κάτω από το στατιστικό υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.