ΑΦΟΡΑ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για εγγραφές και προθεσμίες

Τέλος δόθηκε στην αγωνία των 5,202 υποψηφίων που παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις για εξασφάλιση θέσης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου, καθώς το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα και τους βαθμούς πρόσβασης που πέτυχαν οι υποψήφιοι.
CLOSE

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να αρχίσουν οι εγγραφές στις δημόσιες σχολές της Κύπρου, με τους φοιτητές να καλούνται να συμβουλευτούν τις σχετικές ανακοινώσεις, προκειμένου να έχουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα και να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία εγγραφής. Το AlphaNews.Live συγκέντρωσε και παρουσιάζει όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο (ΑΞΙΚ).

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Όσοι εξασφάλισαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα μπορούν να κρατήσουν τη θέση τους ηλεκτρονικά, από την Τετάρτη, 20 Ιουλίου στις 09:00, μέχρι την Τρίτη, 26 Ιουλίου και ώρα 13:00.  Την ίδια διαδικασία, θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι άρρενες υποψήφιοι που θα καταταγούν στην Εθνική Φρουρά, δηλώνοντας το ακαδημαϊκό έτος που θα φοιτήσουν (μετά την ολοκλήρωση της θητείας τους). 

Η υποβολή αιτήσεων για διεκδίκηση θέσης, μέσω της διαδικασίας των Ειδικών Κριτηρίων, θα γίνεται, επίσης, κατά τις πιο πάνω ημερομηνίες.

Σχετικά με τη Β’ κατανομή, οι υποψήφιοι που παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2022 και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν τον Σεπτέμβριο του 2022, θα είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, επιλέγοντας το σύνδεσμο Β’ Κατανομή Παγκυπρίων στις Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα www.ucy.ac.cy/aasw από την Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022 (ώρα 09:00) μέχρι και την Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022 (ώρα 13:00).

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τις εγγραφές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εδώ

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η εγγραφή όλων των φοιτητών και φοιτητριών που εξασφάλισαν θέση, θα γίνεται ηλεκτρονικά από σήμερα, 19 Ιουλίου, μέχρι την Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (Portal). Τα άτομα που εξασφάλισαν θέση, παρακαλούνται όπως ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στο σύνδεσμο Εγγραφή και Κράτηση Θέσης.

Η υποβολή αιτήσεων για διεκδίκηση αριθμού θέσεων που ενδέχεται για διάφορους λόγους να κενωθούν, θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, από το Σάββατο, 23 Ιουλίου μέχρι και την Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις ατόμων που εξασφάλισαν θέση στο ΤΕΠΑΚ, αλλά επιθυμούν να διεκδικήσουν βελτίωση θέσης, μέσω της διαδικασίας της Β’ κατανομής (ή/και των ειδικών κριτηρίων), θα πρέπει να προχωρήσουν κανονικά και με την κράτηση της αρχικής τους θέσης τους.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τις εγγραφές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εδώ

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο
Όσοι εξασφάλισαν θέση στο ΑΞΙΚ, θα πρέπει να παρουσιαστούν στο Ινστιτούτο οι ίδιοι ή εκπρόσωπός τους, την 1η ή 2α Αυγούστου 2022, μεταξύ 8.00 π.μ. – 12.00 μ.μ. για εγγραφή. Για σκοπούς εγγραφής, πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο του απολυτηρίου, μία φωτογραφία, αντίγραφο της ταυτότητάς τους και το ποσό των €10.

Για τους άρρενες που εξασφάλισαν θέση στο ΑΞΙΚ και δεν μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, λόγω της στρατιωτικής τους θητείας, η θέση μπορεί να κρατηθεί για να φοιτήσουν στο ΑΞΙΚ κατά το ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει μετά την απόλυσή τους από την Εθνική Φρουρά.

Όσοι ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία, πρέπει επίσης να παρουσιαστούν οπωσδήποτε στο Ινστιτούτο οι ίδιοι ή εκπρόσωπός τους, την 1η ή 2α Αυγούστου 2022, μεταξύ 8.00 π.μ. – 12.00 μ.μ., για να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο που θα τους δοθεί και να καταβάλουν το ποσό των €10 για επιβεβαίωση του ενδιαφέροντός τους για προκράτηση της θέσης.

Ωστόσο, οι αρρένες επιτυχόντες στο πρόγραμμα Μαγειρικών Τεχνών του ΑΞΙΚ μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση προσωρινής απόλυσης ή αναστολής κατάταξης στην Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αριθμό 55.382 και ημερ.3.4.2002, με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 9(1) και 11(3) των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 1964 έως 2000. Όσοι εκ των παραπάνω επιθυμούν να κάνουν χρήση της πιο πάνω απόφασης, οφείλουν να ακολουθήσουν κανονικά τις οδηγίες εγγραφής στο Ινστιτούτο και να προχωρήσουν ατομικά στη ρύθμιση με την Εθνική Φρουρά της προσωρινής απόλυσης ή αναστολής κατάταξής τους.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τις εγγραφές στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο εδώ