Βγαίνουν σε προσφορές για ένα από τα σημαντικότερα έργα της Λευκωσίας

Προκηρύχθηκε χθές (20/06/2022) ο διαγωνισμός για ένα από τα πιο σημαντικά οδικά έργα της πόλης Λευκωσία και αφορά την βελτίωση / Κατασκευή των Λεωφόρων Ιπποκράτους και Αργυρουπόλεως και τμήματος της Λεωφόρου Τσερίου και Στροβόλου στη Λακατάμεια και στο Στρόβολο.

Πρόκειται για τον δρόμο που θα συνδέσει τον υφιστάμενο κυκλικό κόμβο των Οικοδόμων στη συμβολή Δημήτρη Βικέλα και Ανεξαρτησίας (παρά το Νέο ΓΣΠ) με τον Παρακαμπτήριο Λακατάμιας. Επίσης, θα αναβαθμιστεί ο κύριος δρόμος που συνδέει το Τσέρι με τον Στρόβολο (Λεωφόροι Τσερίου και Στροβόλου).

Το Έργο περιλαμβάνει τις πιο κάτω εργασίες στις Λεωφόρους Ιπποκράτους και Αργυρουπόλεως και τμήματα τωv Λεωφόρων Τσερίου και Στροβόλου στη Λακατάμια και στο Στρόβολο και σε δρόμους παραπλεύρως και κάτωθεν αυτών:

 1. Κατασκευή δρόμου με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,25 μέτρων, κεντρική νησίδα πλάτους 2,20 μέτρων, πεζοδρόμια πλάτους 2 μέτρων εκατέρωθεν, λωρίδα πρασίνου πλάτους 1,10 εκατέρωθεν και ποδηλατόδρομο πλάτους 3 μέτρων (πλάτος διατομής 24,5μ) με συνολικό μήκος 6200 μέτρα περίπου.
 2. Στο Έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή γέφυρας πάνω από την κοίτη του ποταμού Καλόγερου. Η κατασκευή της θα γίνει με τη μέθοδο μελέτη και κατασκευή (design and build) από τον Εργολάβου του Έργου.
 3. Με το Έργο θα κατασκευαστούν 3 κυκλικοί κόμβοι – ο 1ος στη συμβολή της Λεωφόρου Τσερίου με τις Λεωφόρους Ιπποκράτους/ Αργυρουπόλεως, ο 2ος στη συμβολή της Λεωφόρου Αργυρουπόλεως με την Οδό Κωνσταντινουπόλεως και ο 3ος στη συμβολή των οδών Αγ. Δημητριανού, Άρεως και Ιπποκράτους.
 4. Σε 3 συμβολές του κύριου άξονα με άλλους σημαντικούς συλλεκτήριους δρόμους, θα λειτουργούν φώτα τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τα οποία θα διαθέτουν σύστημα Σταμάτη/ Γρηγόρη, για τη διασταύρωση των πεζών.
 5. Σε 19 επιλεγμένα σημεία του δρόμου, θα λειτουργούν φωτοελεγχόμενες διαβάσεις πεζών τύπου Pelican.
 6. Κατασκευή συστήματος οχετών ομβρίων υδάτων.
 7. Υποδομές για εγκατάσταση οδικού φωτισμού.
 8. Μετακινήσεις ή επεκτάσεις ή εγκαταστάσεις νέων δικτύων υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
 9. Εργασίες τοπιοτέχνησης και εγκατάσταση συστήματος άρδευσης.
 10. Εγκατάσταση όλων των αναγκαίων επίπλων (street furniture) οδικής σήμανσης, σηματοδότησης κλπ. για την ασφαλή λειτουργία του δρόμου.
 11. Ποδηλατόδρομος διπλής κατεύθυνσης και πεζοδρόμια, ενώ προβλέπεται η σύνδεση τους με άλλα υφιστάμενα οδικά δίκτυα.

Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 29/07/2022 11:00

Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 22εκ.

economytoday