Γενική Λογίστρια: Να ενεργούμε ως Μάνατζερς

Μέσα από τη μεταρρύθμιση της διαχείρισης των δημόσιων πόρων, «να μπορέσουμε να αλλάξουμε νοοτροπίες, να σχεδιάζουμε και να ενεργούμε ως Μάνατζερς για όσα αφορούν το έργο της υπηρεσίας μας ο καθένας, αλλά και όλοι μαζί προς όφελος του Κύπριου Πολίτη», δήλωσε η Ρέα Γεωργιάδου, Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας.

Μιλούσε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με τίτλο «Μεταρρύθμιση Διαχείρισης Δημόσιων Πόρων στην Κυπριακή Δημοκρατία – Ανάπτυξη πλάνου ανά Υπουργείο και προετοιμασία για υλοποίηση της», στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης των Δημόσιων Πόρων του κράτους.

Η κ. Ρέα Γεωργίου, στο χαιρετισμό που απηύθυνε, αναφέρθηκε στο έργο της Μεταρρύθμισης, στο οποίο έχει δεσμευτεί το Γενικό Λογιστήριο. Η χρηματοοικονομική διαχείριση στον δημόσιο τομέα ανέφερε η κ. Γεωργίου είναι η προσπάθεια διαχείρισης των περιορισμένων πόρων με στόχο τη διασφάλιση της επίτευξης των απαιτούμενων αποτελεσμάτων οικονομικά και αποδοτικά και κατά τρόπο που να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των πολιτών. Συνέχισε λέγοντας ότι η Δημόσια Χρηματοοικονομική Διαχείριση θα δίνει πάντοτε απεριόριστη τροφή για σκέψη πάνω στο κεντρικό πρόβλημα της στενότητας των πόρων και τις συνυφασμένες έννοιες της ανάπτυξης και της κατανομής.

Περαιτέρω η κ. Γεωργίου ξεκαθάρισε ότι η μεταρρύθμιση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης για ένα κράτος δεν είναι και δεν μπορεί να είναι μια μεμονωμένη πρωτοβουλία. Αντίθετα, προκύπτει όπως είπε, ως μέρος ενός συνόλου ευρύτερων μεταρρυθμίσεων και συμπεριφορών που ενισχύουν τη δημόσια λογοδοσία για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τη διαχείριση των δημόσιων πόρων. Αυτό το ταξίδι μετάβασης συνέχισε, δημιουργεί απαιτήσεις για οργανωτικές αλλαγές, στρατηγικό προγραμματισμό εισαγωγή νέων ρόλων και κανόνων και κυρίως την αλλαγή κουλτούρας προς τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Στη συνέχεια ο κ. Φίλιππος Κατράνης, Υπεύθυνος του Έργου Διαχείρισης της Αλλαγής και Εκπαίδευσης, παρουσίασε την πορεία υλοποίησης και τα επόμενα βήματα στη διαδρομή όλων των έργων που αποτελούν τη Χρηματοοικονομική Μεταρρύθμιση. Έκανε μια συνοπτική αναδρομή στους 3 πυλώνες στους οποίους εδράζεται η μεταρρύθμιση λέγοντας ότι στην ουσία με την υιοθέτηση της βάσης των δεδουλευμένων που είναι ο πρώτος πυλώνας, μπαίνουν κανόνες και τάξη στον τρόπο που παρουσιάζονται τα οικονομικά δεδομένα του κράτους, πράγμα που αναδεικνύει και θα αναδείξει θέματα που δεν είχαμε διαχειριστεί στο παρελθόν όπως τα περιουσιακά στοιχεία, οι χρεώστες, οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις, κλπ.

Με τη διαφάνεια που δίνεται στα δημόσια οικονομικά, συνέχισε,  η πληροφόρηση πλέον θα είναι ορατή προς τον πολίτη και φυσικά προς τη βουλή που θα δίνει τη δυνατότητα να διακρίνεται εύκολα ένα τμήμα που δημιούργησε νέα ροή εσόδων από αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων από ένα τμήμα που, δημιούργησε ζημιά για το δημόσιο.

Το σύστημα, συνέχισε, είναι απαραίτητο ως ο δεύτερος πυλώνας για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την πληροφόρηση που δημιουργείται και αποτελεί εργαλείο για να μειωθεί η σπατάλη χρόνου σε θέματα που δεν προσθέτουν αξία δίνοντας νέες δυνατότητες μέσω αυτοματοποίησης.

Αυτά θα πρέπει όλοι μαζί να τα παρακολουθούμε, και κυρίως εσείς, τόνισε στους παρευρισκόμενους, ως τα άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις οφείλετε να τα διαχειρίζεστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Συνεχίζοντας και απευθυνόμενος προς τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές των τμημάτων / υπηρεσιών ανέφερε ότι οι ομάδες του Γενικού Λογιστηρίου σε επίπεδο Υπουργείων έχουν συσταθεί ως ο τρίτος πυλώνας για να είναι δίπλα τους με στόχο να τους υποστηρίζουν πιο αποτελεσματικά σε αυτή τη διαδρομή και να έχουν όλα τα εφόδια ώστε να μπορέσουν να πετύχουν το καλύτερο δυνατό για την υπηρεσία του ο κάθε ένας και κατ’ επέκταση συνολικά για τον Κύπριο Πολίτη. Διαβεβαίωσε περαιτέρω για την προθυμία και την ετοιμότητα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας να στηρίξει τους οργανισμούς σε αυτή τη διαδρομή.

Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με τον καταρτισμό προκαταρκτικού Σχεδίου Δράσης για το κάθε Υπουργείο ξεχωριστά για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης και την αποτελεσματική χρήση του συστήματος Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων.