Εκπαίδευση με θέμα “Εξαίρετη Εξυπηρέτηση Πελατών” απο την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου

Εκπαίδευση Φροντιστών Υπηρεσίας Κατ’ οίκον Φροντίδας Εν Έργω, με Θέμα “Εξαίρετη Εξυπηρέτηση Πελατών”.Έχει πραγματοποιηθεί Εκπαίδευση Φροντιστών ,στις 16 Ιουνίου 2022 , με Θέμα “Εξαίρετη Εξυπηρέτηση Πελατών” , από την κα Σόφη Χριστοφίδου, Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαιδεύτρια σε θέματα Εξυπηρέτησης Πελατών και Εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία και θεμάτων πρόσβασης.Η Εκπαίδευση έγινε με σκοπό την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων εξυπηρέτησης και επικοινωνίας του προσωπικού.Ευχαριστούμε όλους για την συνεργασία.

https://www.facebook.com/opakcy/photos/a.486025698133887/5094018777334533/?cft[0]=AZWt3WtQRBaSMYcaRdeXxF9Dobpsn4ogrLRZYusAOJWUXNAb7aRWBDJkQHnFhcILyql0zRPmX96fa2Ou7WRRwDvyNQ5vjIsXGqe11R-5LfTscdAmArKonivnJtULk_UHgpL5olvuyAk2c-UEeOoEFoLa&tn=EH-R