Ενίσχυση γεωργών και σχέδιο για εξοπλισμό μοτοσικλετιστών

Ποσό ύψους 2.530,000 ευρώ για την καταβολή σε γεωργούς, ενισχύσεων ήσσονος Σημασίας (De minimis) για ζημιές που προκάλεσαν αντίξοες καιρικές συνθήκες και άλλα αίτια σε γεωργικές καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο 2020-2021 ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σημειώνεται ότι στους δικαιούχους μπορεί να καταβληθεί ενίσχυση ποσού μέχρι €20.000 σε ατομικό επίπεδο, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών. Σημειώνεται επίσης ότι  κατά την καταβολή της κρατικής ενίσχυσης θα γίνεται συμψηφισμός με τυχόν οφειλές τους προς το Κράτος.

Εξοπλισμός για μοτοσικλετιστές

Παράλληλα, το Υπουργικό ενέκρινε Σχέδιο Επιχορήγησης για Αγορά Προστατευτικού Εξοπλισμού για Μοτοσικλετιστές για την περίοδο 2022 – 2024.

Το σχέδιο προβλέπει δαπάνη €1.050.000 για 3 έτη. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.