Επιμένουν στην εξαίρεση των υπαλλήλων της ΑΗΚ από το Νέο Επαγγελματικό Σχέδιο Συντάξεων οι συντεχνίες

Επανέρχονται με δεύτερη επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη, οι συντεχνίες των εργαζομένων της ΑΗΚ, επιμένοντας στο αίτημά τους να εξαιρεθεί ο Οργανισμός και το προσωπικό του από το Νέο Επαγγελματικό Σχέδιο Συντάξεων ή τουλάχιστον, όπως προτείνουν εναλλακτικά, η συμμετοχή τους να είναι σε προαιρετική βάση.

Αντικρούοντας την αρνητική στάση του Υπουργού Οικονομικών στην πρώτη τους επιστολή στις αρχές του μήνα, επισημαίνουν ότι «στο προτεινόμενο Σχέδιο το κόστος του Εργοδότη δεν περιορίζεται στην εκ 5% εισφορά επί των συνταξίμων απολαβών όπως ισχυρίζεστε (απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό), αλλά τούτο αυξάνεται κατά 4,1% εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων επί του συνόλου των συνταξίμων απολαβών και επιπλέον 4,1% επί του συνόλου των ακαθάριστων απολαβών του υπαλλήλου, πέραν των συντάξιμων απολαβών».

Σημειώνουν, ακόμα, ότι «το συγκεκριμένο Σχέδιο, πέραν του αυξημένου κόστους του εργοδότη επαναφέρονται πρόνοιες του παλιού σχεδίου συντάξεων, με τις οποίες οι εργαζόμενοι με την συνταξιοδότηση τους ζημιώνονται στο πολλαπλάσιο των συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων, όταν μάλιστα οι εισφορές δεν περιορίζονται στους συντάξιμους μήνες στους οποίους υπολογίζονται τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα».

Αναφέρουν, δε, ότι «το Κράτος φρόντισε μέσω νομοθεσίας να προστατέψει τέτοια ταμεία (προνοίας) εγκαθιδρύοντας τον θεσμό του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, ο οποίος μέσα σε αυστηρά νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο εποπτεύει τη λειτουργία τους», ενώ εκφράζουν την απορία «γιατί το συγκεκριμένο Σχέδιο δεν θα είναι εγγεγραμμένο και κάτω από την εποπτεία του Εφόρου», καθώς και «γιατί, ενώ είναι Σχέδιο με εισφορές των εργαζομένων, στο Νομοσχέδιο δεν καθορίζεται ως Σχέδιο με εισφορές εργαζομένων».

Στην επιστολή τους, άλλωστε, οι συντεχνίες της ΑΗΚ θίγουν το μικρό χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο προωθείται μιας άλλης μορφής επαγγελματική σύνταξη, η οποία, όπως αναφέρουν, θα λειτουργήσει κατά το δυσμενέστερο εις βάρος των εργαζομένων όσον αφορά εισφορές και ωφελήματα.

Εξάλλου, στη δεύτερη αυτή επιστολή, υπενθυμίζουν ότι οι συντεχνίες της ΑΗΚ δε συμμετείχαν σε συζήτηση ή διάλογο για το συγκεκριμένο Σχέδιο, ότι στην ΑΗΚ λειτουργούν το παλαιό Σχέδιο Συντάξεων και το Ταμείο Προνοίας για το νεοεισερχόμενο προσωπικό με 10% εισφορά του Εργοδότη και ότι το υπό αναφορά Σχέδιο θα είναι ένα τρίτο σχέδιο στον Οργανισμό «με αυξημένο κόστος εισφορών και πρόσθετο λειτουργικό κόστος και στην ουσία θα στραγγαλίζει το Ταμείο Προνοίας εισάγοντας και την περαιτέρω άνιση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων».

«Με δεδομένο ότι, δεν έχουμε ενώπιον μας επαρκή στοιχεία αναλογιστικών μελετών που να καταδεικνύουν ότι, με το ίδιο περίπου κόστος του Εργοδότη, οι εργαζόμενοι θα έχουν καλύτερα ωφελήματα από το υφιστάμενο Ταμείο Προνοίας και νοουμένου ότι στον Οργανισμό μας δεν έχει διεξαχθεί οποιοσδήποτε διάλογος για το θέμα, θεωρούμε την συγκεκριμένη ενέργεια ως εξόφθαλμη παραβίαση της Συλλογικής μας Σύμβασης και ως τέτοια θα την χειριστούμε», καταλήγει η επιστολή.