Επιστολή ακαδημαϊκών, επιστημόνων και ερευνητών προς Υπ. Μεταφορών και δημάρχους για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λευκωσίας

Ομάδα ακαδημαϊκών, επιστημόνων, ερευνητών και επαγγελματιών συνυπογράφει επιστολή σχετικά με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Λευκωσίας, η οποία αποστάληκε ήδη στις δύο εταιρείες συμβούλων, στους αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου Μεταφορών και σε όλους τους Δημάρχους της ευρύτερης Λευκωσίας. Η επιστολή συντάχθηκε με αφορμή την πρώτη διαβούλευση για το ΣΒΑΚ που έγινε τον Μάϊο.

Στην επιστολή, που κοινοποιήθηκε στα ΜΜΕ, καταγράφονται προβληματισμοί και εισηγήσεις που αφορούν 6 συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία ετοιμασίας του ΣΒΑΚ Λευκωσίας και τονίζεται η ανάγκη το Σχέδιο “να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση για το μέλλον της πρωτεύουσας της Κύπρου”. 

Οι ακαδημαϊκοί, ερευνητές, ειδικοί και επαγγελματίες που υπογράφουν την επιστολή (22 στο σύνολο) θέτουν εαυτούς στην διάθεση των εμπλεκόμενων φορέων και εκφράζουν ετοιμότητα για παραγωγικό διάλογο και δημόσια διαβούλευση για το κοινό καλό.

“Είναι σημαντική η διεξαγωγή μιας πραγματικά δημόσιας διαβούλευσης με ορθό περιεχόμενο και διαδικασία, όπου θα πρυτανεύσει η διάθεση συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, του κράτους και των πολιτών και είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε ενεργά σε αυτήν”, αναφέρεται.

Στην επιστολή εκφράζονται μεταξύ άλλων προβληματισμοί για το χρονοδιάγραμμα και τις βραχυπρόθεσμες δράσεις του ΣΒΑΚ, για θέματα δημόσιας υγείας, πυκνότητας και πολυκεντρικότητας, διαβούλευσης, αστυνόμευσης και επιβολής της νομοθεσίας και οδικής ασφάλειας.