Επιτροπή ανάπτυξης ναυτιλιακής κουλτούρας και προώθησης ναυτικών και ναυτιλιακών σπουδών από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ανακοίνωσε τη δημιουργία Επιτροπής ανάπτυξης ναυτιλιακής κουλτούρας και προώθησης ναυτικών και  ναυτιλιακών σπουδών στη Κύπρο.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, της Επιτροπής προεδρεύει ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και θα την απαρτίζουν εκπρόσωποι της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου καθώς και του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και Ναυτιλία (CMMI).

Σκοπός της Επιτροπής είναι ο συντονισμός των δράσεων όλων των φορέων που απαρτίζουν την ναυτιλιακή κοινότητα της Κύπρου με στόχο την ανάπτυξη ναυτιλιακής κουλτούρας και την προώθηση ναυτιλιακών και ναυτικών σπουδών και επαγγελμάτων.

Στόχος επίσης είναι η από κοινού διαμόρφωση προτάσεων και εισηγήσεων προς τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και τις Ναυτικές Ακαδημίες ώστε τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται ή τα όποια νέα θα διαμορφωθούν, να ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες που αντιμετωπίζει η ναυτιλία σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα και τέθηκε το πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής αλλά και ο τρόποι υλοποίησης των διαφόρων στόχων και δράσεων.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Δημητριάδης, είπε ότι στόχος είναι να ενώσουμε τις προσπάθειες μας, έτσι που συντονισμένα να ενδυναμώσουμε τα μηνύματα μας προς την κοινωνία των πολιτών, τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς μας για να γνωρίσουν και να αγκαλιάσουν την ναυτιλία ως κλάδο με τεράστιες δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Παράλληλα, είπε, θέλουμε να διαμορφώσουμε κατευθυντήριες γραμμές προς τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα για να προσφέρουν τίτλους σπουδών που να ανταποκρίνονται ακόμη πιο αποτελεσματικά με τις σύγχρονες ανάγκες που αντιμετωπίζει η ναυτιλιακή βιομηχανία.