Εφτά εκατ. οι εισπράξεις από ανείσπρακτα πρόστιμα – 1.039 φυλακιστήρια που δεν ανταποκρίνονται στις οφειλές

Εφτά εκατομμύρια ευρώ εισπράχθηκαν από τους ειδικούς ουλαμούς της Αστυνομίας μέσα σε εφτά μήνες που εφαρμόστηκαν οι νέες διαδικασίες για τα ανείσπρακτα εντάλματα προστίμου. Παράλληλα εκτελέστηκαν και 1.039 φυλακιστήρια εναντίον ατόμων τα οποία δεν ανταποκρίνονταν στις οφειλές τους.

Τα νέα μέτρα που εφαρμόστηκαν μετά από σύσκεψη στο υπουργείο Δικαιοσύνης πέρσι τον Οκτώβριο αποδίδουν, αφού γίνεται στοχευμένη πλέον εκτέλεση ανείσπρακτων ενταλμάτων, ενώ οι ειδικοί ουλαμοί είσπραξης που λειτουργούν κατά επαρχίες, λαμβάνουν υπόψη την οικονομική κατάσταση των οφειλετών πριν προχωρήσουν στο έσχατο μέτρο της φυλάκισης. Επικεφαλής της νέας προσπάθειας για να λυθεί το πρόβλημα με τα χιλιάδες ανείσπρακτα εντάλματα προστίμου και να εισπράξει το κράτος το λαβείν του, έχει τεθεί ο ανώτερος αξιωματικός της Αστυνομίας Ανδρέας Αγγελίδης, ο οποίος σε συνεννόηση με το Πρωτοκολλητείο του Δικαστηρίου, επιχειρεί όπως γίνει ξεκαθάρισμα των ενταλμάτων που εκδίδουν τα Δικαστήρια, ώστε να μείνουν στα χέρια της Αστυνομίας αυτά που μπορεί να εκτελεστούν. Για παράδειγμα αποφασίστηκε όπως τα εντάλματα που εκκρεμούν για τις υπό εκκαθάριση εταιρείες να απαλειφθούν από το σύστημα, αφού δεν μπορούν να εκτελεστούν. 

Επίσης, υπάρχει συνεργασία με το υφυπουργείο Καινοτομίας προκειμένου να γίνει μηχανογράφηση όλου του συστήματος των ενταλμάτων, ώστε από την ώρα που εκδίδεται από ένα δικαστήριο να έχει ενημέρωση η Αστυνομία και όταν εκτελείται να καταχωρείται στο σύστημα.