Η αλιεία είναι σημαντικό κομμάτι της παράδοσης και του πολιτισμού μας, είπε ο Υπουργός Γεωργίας

Παρόλο που η αλιεία στις μέρες μας συνεισφέρει πολύ λίγο στην οικονομία του τόπου μας, εντούτοις αποτελεί σημαντικό κομμάτι της παράδοσης και του πολιτισμού μας και σίγουρα χρήζει περαιτέρω προστασίας και αειφορικής διαχείρισης, είπε σε χαιρετισμό του ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής, στην παρουσίαση του βιβλίου της Φλωρεντίας Κυθραιώτου «Κύπρος Ιχθυόεσσα: Αλιεία και Ιχθυοφαγία την Κύπρο».

Όπως μεταδίδει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ο κ. Καδής ανάφερε ακόμα ότι «οι θάλασσες της περιοχής μας δεν είναι πλούσιες από αλιευτικής άποψης. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι μια από τις πιο ολιγοτροφικές θαλάσσιες περιοχές παγκοσμίως, με πολύ χαμηλή πρωτογενή παραγωγή και μειωμένη παραγωγικότητα και βιομάζα θαλάσσιων οργανισμών. Παρόλα αυτά, η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από σημαντική βιοποικιλότητα, περιλαμβανομένης και μιας μεγάλης ποικιλίας ψαριών και άλλων αλιευμάτων, που όμως εντοπίζονται σε μικρές ποσότητες».

Ως εκ τούτου, είπε ο Υπουργός συνεχίζοντας, «η αλιεία στην Κύπρο είναι παραδοσιακά πολυειδική, στοχεύει δηλαδή σε ένα μεγάλο αριθμό ειδών αλιευμάτων, με σχετικά μικρές όμως συνολικές παραγωγές. Παρόλο που η αλιεία στις μέρες μας συνεισφέρει πολύ λίγο στην οικονομία του τόπου μας, εντούτοις αποτελεί σημαντικό κομμάτι της παράδοσης και του πολιτισμού μας και σίγουρα χρήζει περαιτέρω προστασίας και αειφορικής διαχείρισης».

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας έχει αναπτυχθεί σημαντικά, αφού τα προϊόντα του με την εφαρμογή καλών πρακτικών εκτροφής, τον σεβασμό προς το περιβάλλον και τη χρήση σύγχρονων μέσων παραγωγής και συσκευασίας, είναι άριστης ποιότητας και υγιεινής, με υψηλή διατροφική αξία και διαθέσιμα σε προσιτές τιμές για όλους τους καταναλωτές. Αποτελούν, μάλιστα, το τρίτο σε αξία εξαγωγικό προϊόν του κυπριακού πρωτογενούς τομέα.

Σήμερα, η αλιεία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, είπε ο Υπουργός Γεωργίας, προσθέτοντας  ότι η υπεραλίευση, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και τα ξενικά είδη θαλάσσιων οργανισμών, αποτελούν τις σημαντικότερες προκλήσεις, τις οποίες το Κράτος καλείται να διαχειριστεί για να διασφαλίσει την ευρωστία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τη βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα και την παροχή υγιεινών αλιευτικών προϊόντων στον καταναλωτή.

«Ασφαλώς, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού αποτελούν κλειδί στην προσπάθεια αυτή και θεωρώ ότι το βιβλίο που παρουσιάζεται σήμερα, εκτός από ένα ευχάριστο ανάγνωσμα, επιτελεί ακριβώς αυτό τον στόχο, αφού τονίζει τη σημασία των έμβιων φυσικών πόρων και την ανάγκη προστασίας τους, ώστε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε την ποικιλία των ψαριών που παρέχει η θάλασσά μας», είπε.

Αναφερόμενος στο βιβλίο «Κύπρος Ιχθυόεσσα: Αλιεία και Ιχθυοφαγία την Κύπρο» της Φλωρεντίας Κυθραιώτου είπε ότι αυτό περιλαμβάνει υλικό που για πρώτη φορά παρουσιάζεται σε μία μόνο έκδοση και είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας και ενδελεχούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης επιστημονικών, ιστορικών και άλλων πηγών, αλλά και διεξοδικής δημοσιογραφικής έρευνας εκ μέρους της συγγραφέως, την οποία και συγχαίρω θερμά.

«Μέσα στις σελίδες του βιβλίου, παρουσιάζεται, με απλό και κατανοητό τρόπο, η από αρχαιοτάτων χρόνων εξέλιξη της αλιείας στην Κύπρο, καθώς και η σχέση του κάθε Κύπριου με την ιχθυοφαγία. Παρατίθενται, επίσης, σημαντικές πληροφορίες για το θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, καθώς και στοιχεία σχετικά με τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, με αναλυτική περιγραφή σημαντικών οργανισμών που ζουν στα νερά της πατρίδας μας», είπε ο Υπουργός καταλήγοντας.