Η σεξιστική αντιμετώπιση των γυναικών, απο την Αστυνομία

Για λάθος λόγους αλλά στις σωστές διαστάσεις, τις τελευταίες ώρες βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου το ζήτημα του σεξισμού. Τα ακραία προσβλητικά κριτήρια που έθεσε η Ασστυνομία όσο αφορά την πρόσληψη συμβασιούχων για την περιφρούρηση της Πράσινης Γραμμής, άνοιξαν τον «ασκό του Αιόλου» για το πώς οι αρμόδιοι, αντιμετωπίζουν στάσεις και πρακτικές που θεσμοθετούν την κοινωνική ανισότητα εις βάρος του ενός φύλου.

Εξηγήσεις οφείλουν να δώσουν οι αρμόδιοι για το απαράδεκτο κριτήριο απο το οποίο, ζητούν, απο τις γυναίκες που θα θέσουν αίτημα για πρόσληψη να μην έχουν προβλημάτων γυναικολογικής φύσεως!

Όπως γράψαμε σε προηγούμενο δημοσίευμα μας, πέραν των αναμενόμενων κριτηρίων για σωματική και πνευματική ικανότητα που αφορούν όλους τους υποψηφίους, στη νομοθεσία υπάρχει ειδική πρόνοια για τις γυναίκες υποψήφιες, οι οποίες υποχρεούνται να προσκομίσουν ιατρική γνωμάτευση από γυναικολόγο ότι δεν παρουσιάζουν οποιοδήποτε πρόβλημα γυναικολογικής φύσης.

Βέβαια, δεν υπάρχει καμία διευκρίνηση σε ποια γυναικολογικά προβλήματα αναφέρονται ούτε πώς αυτά διασυνδέονται με την επάρκεια στην ενάσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων, δημιουργώντας πολλά ερωτήματα για το σκεπτικό και την σκοπιμότητα της συμπερίληψής αυτού του κριτηρίου. Γυναίκες με διάφορα γυναικολογικά προβλήματα ασκούν καθημερινά επιτυχώς όλων των ειδών τα επαγγέλματα στην Κύπρο, χωρίς αυτό να αποτελεί κριτήριο για την πρόσληψή τους αλλά θεωρείται από το κράτος πως πιθανόν δεν μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών.

Θα πρέπει, δε, να σημειωθεί πως, όπως επισημαίνουν οι συνδικαλιστές της Αστυνομίας, ενώ αυτά τα πρόσωπα θα κληθούν να χειρίζονται οπλισμό και οι μόνιμοι αστυνομικοί περνούν από ψυχομετρικές εξετάσεις για να προσληφθούν στο Σώμα, για τους συμβασιούχους η ψυχομετρική εξέταση δεν θεωρήθηκε απαραίτητη, αλλά θεωρήθηκε η γυναικολογική!

Είναι σαφές πως, αν παραμείνει αυτό το κριτήριο, θα υπάρξει αναπόφευκτα διάκριση με βάση το φύλο, καθώς τα οποιαδήποτε προβλήματα γυναικολογικής φύσεως είναι τόσο γενικός όρος, που δυνητικά μπορεί να καθιστά ακατάλληλες σχεδόν όλες τις γυναίκες της Κύπρου για τη συγκεκριμένη θέση, αποκλείοντας τις από τις προσλήψεις.

Είναι τόσο παράλογο αυτό που συμβαίνει, που εάν ένα άτομο εμφανίσει μία κύστη στο χέρι και το πρόβλημα είναι δερματολογικό θεωρείται ότι μπορεί να εποπτεύει επιτυχώς την Πράσινη Γραμμή αλλά εάν εμφανίσει μια κύστη στην ωοθήκη και το πρόβλημα είναι γυναικολογικό, ενδεχομένως να πιστεύουν πως χάνει αυτή την ικανότητα. Και ενδιαφέρει μία υπηρεσία που θα έχει προσωπικό που μπορεί να κληθεί να χρησιμοποιήσει όπλα περισσότερο αν αυτά τα άτομα έχουν κολπικούς μύκητες από ότι αν έχουν σώας τας φρένας…