Θέματα ψηφιακής τεχνολογίας και ασφάλειας διαδικτύου σε συνάντηση της Προέδρου της Βουλής με τον Επίτροπο Επικοινωνιών

Θέματα ψηφιακής τεχνολογίας και ασφάλειας διαδικτύου, με έμφαση στην ασφάλεια του δικτύου και της ιστοσελίδας της Βουλής απασχόλησαν συνάντηση της Προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου με τον Επίτροπο Επικοινωνιών, Γιώργο Μιχαηλίδη,και τον Βοηθό Επίτροπο Επικοινωνίας, Πέτρο Γαλίδη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, “ο Επίτροπος Επικοινωνιών υπέβαλε εισηγήσεις για την εκπόνηση υπό την εποπτεία του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) σχεδίου δράσης, σε σχέση με την επιζητούμενη αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας της Βουλής, η οποία για την Πρόεδρο της Βουλής αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας”. 

Για σκοπούς υλοποίησης των λεχθέντων, αποφασίσθηκε η σύναψη μνημονίου συναντίληψης μεταξύ Βουλής και ΓΕΡΗΕΤ για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τη Βουλή, με απώτερο στόχο την πλήρη ανεξαρτητοποίηση της Βουλής από άλλες κρατικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μοντέλου διαχείρισης.