Θα συνεχίσει τη λειτουργία του το Σύμπλεγμα Περισυλλογής Σκυβάλων επαρχίας Αμμοχώστου

Πρόθεση του Συμπλέγματος Περισυλλογής Σκυβάλων Δήμων και Κοινοτήτων επαρχίας Αμμοχώστου είναι η συνέχιση της λειτουργίας του μέχρι τη δημιουργία των δύο νέων Δήμων της επαρχίας για διασφάλιση της συνέχισης  απασχόλησης του προσωπικού του.

Σε ανακοίνωση του Συμπλέγματος Περισυλλογής Σκυβάλων Δήμων και Κοινοτήτων της Επαρχίας Αμμοχώστου, αναφέρεται ότι το Σύμπλεγμα  συνήλθε σήμερα Δευτέρα 25 Ιουλίου, σε συνεδρία στα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, κατά την οποία εξέτασε τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην περισυλλογή των σκυβάλων «λόγω της στάσης κωλυσιεργίας που τηρούν μέλη του προσωπικού με την ανοχή, αν όχι με την παρότρυνση, της συνδικαλιστικής πλευράς».

Προστίθεται ότι «το Σύμπλεγμα, αφού μελέτησε όλα τα δεδομένα της κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί, αποφάσισε όπως παρά τις ενέργειες της συνδικαλιστικής πλευράς που ωθούν σε διάλυσή του, πρόθεση του Συμπλέγματος είναι να συνεχίσει τη λειτουργία του μέχρι και τη δημιουργία των δύο νέων Δήμων στην Επαρχία, όπως προβλέπεται στη ψηφισθείσα για την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης νομοθεσία, με στόχο και τη διασφάλιση της συνέχισης της απασχόλησης του προσωπικού».

Αναφέρεται ακόμα ότι «για τα μέλη του προσωπικού τα οποία εφεξής θα παρεκκλίνουν από τις οδηγίες που λαμβάνουν, θα ενεργοποιείται άμεσα ο πειθαρχικός κώδικας με γραπτή κλήση για να προσέλθουν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Προσωπικού του Συμπλέγματος, ενώ σχετικά θα ενημερώνεται η συνδικαλιστική πλευρά η οποία και μπορεί να εκπροσωπείται κατά τη διαδικασία».

Ακόμα, προστίθεται, «σε περίπτωση λήψης μέτρων που θα παρακωλύουν την ομαλή και απρόσκοπτη περισυλλογή των σκυβάλων, τα μέλη του Συμπλέγματος διαφυλάττουν, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, το δικαίωμα της χρήσης των σκύβαλοφόρων, τα οποία αποτελούν περιουσιακά του στοιχεία και τα οποία από τούδε και στο εξής θα σταθμεύουν και φυλάσσονται σε προστατευόμενο χώρο που θα οριστεί».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι «τα μέλη του Συμπλέγματος παραμένουν σε αναμονή σε περίπτωση που η συνδικαλιστική πλευρά θελήσει, διά εκπροσώπων της, να προσέλθει σε συνεδρία του, για συζήτηση του όλου ζητήματος».

(ΚΥΠΕ/ΦΖ/ΗΦ)