ΛΕΜΕΣΟΣ: Παγιδεύτηκαν στα οχήματα τους – Στο νοσοκομείο οι οδηγοί

ÍÝá ãÝöõñá ÌåãÜëïõ ÁëåîÜíäñïõ- Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò ê. ÄçìÞôñçò ×ñéóôüöéáò óôçí ôåëåôÞ ðáñÜäïóçò ôïõ ¸ñãïõ ÄéáðëÜôõíóçò êáé ÁíáâÜèìéóçò ôìÞìáôïò ôïõ áõôïêéíçôüäñïìïõ Ëåõêùóßáò – Ëåìåóïý, ÐÝìðôç 10 Íïåìâñßïõ 2011.

Σε συναγερμό τέθηκε η Πυροσβεστική το βράδυ της Τρίτης, μετά από κλήση που λήφθηκε για τροχαίο με παγιδευμένα άτομα στην κοινότητα Κολοσσίου στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ανταποκρίθηκαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Μονοβόλικου, με ομάδα και Όχημα Διάσωσης. Οι οδηγοί των δύο οχημάτων αποπαγιδεύτηκαν με τη χρήση διασωστικής εξάρτυσης, σε συνεργασία με ομάδα διάσωσης του Πυροσβεστικού Σταθμού των Βρετανικών Βάσεων και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρα για μεταφορά τους στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. 

Εκτός από το πιο πάνω, η ώρα 03:49, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου στην περιοχή Στροβόλου, στην επαρχία Λευκωσίας. Ανταποκρίθηκε η Αστυνομία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία με δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Λακατάμιας. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το όχημα έπαθε εκτεταμένες ζημιές.

Θα ακολουθήσει διερεύνηση αιτιών πυρκαγιάς, αργότερα σήμερα, σε συνεργασία με την Αστυνομία.