Μάθετε εαν επωφελήστε απο την επιδότηση του ηλεκτρισμού

Αναπομπή των μέτρων κατά της ακρίβειας, μυρίζει η απόφαση των Υπουργικού να εφαρμόσει το μέτρο επιδότησης με σκοπό την ανακούφιση των καταναλωτών και αυτό γιατί, αντί να προχωρήσει σε παράταση της μείωσης των φορολογιών, επέλεξε την … έκπτωση στους λογαριασμούς της ΑΗΚ που θα λάβουν οι καταναλωτές τον Σεπτέμβριο και θα αφορούν την κατανάλωση ρεύματος για την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου.

Η έκπτωση, βέβαια, θα γίνει δια μέσω της επιδότησης της αύξησης της τιμής του ηλεκτρισμού κατά τους δύο προαναφερθέντες μήνες. Παράλληλα, επαναφέρεται ο ΦΠΑ στο 19% (σήμερα είναι 5% για ευάλωτους καταναλωτές και 9% για νοικοκυριά).

ΕΥΑΛΩΤΟΙ

– Για τους ευάλωτους καταναλωτές (διατιμήσεις 08 και 56Β), θα καλυφθεί το 100% της επικείμενης αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Για παράδειγμα, ένας ευάλωτος καταναλωτής με κατανάλωση 800 κιλοβατώρες (kWh), χωρίς την επιδότηση θα πλήρωνε €289,36 και με την επιδότηση θα πληρώσει περίπου €220,64, δηλαδή η επιδότηση θα είναι €68,72.

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

– Για τους οικιακούς καταναλωτές, η αύξηση θα είναι κλιμακωτή και θα επιδοτείται ποσό από 50% μέχρι 85% της αύξησης στη χρέωση, ανάλογα με την κατανάλωση Ιουλίου -Αυγούστου. Για μηνιαία κατανάλωση 1-400 κιλοβατώρες (kWh) η επιδότηση θα είναι μέχρι 85%, για κατανάλωση 401-600 kWh η επιδότηση  θα είναι μέχρι 75% και για κατανάλωση 601-800 kWh η έκπτωση στην αύξηση θα καλύπτει μέχρι 50%. Για παράδειγμα, εάν κάποιος οικιακός καταναλωτής καταναλώσει τη συγκεκριμένη περίοδο 1000 κιλοβατώρες, τότε το κράτος θα επιδοτήσει την αύξηση μόνο για τις 800 κιλοβατώρες, με 50% της αύξησης.

Για ένα οικιακό τιμολόγιο με κατανάλωση 800kwh, ο καταναλωτής χωρίς επιδότηση θα πλήρωνε €322,44, ενώ μετά την επιδότηση θα πληρώσει περίπου €256,72. Δηλαδή θα έχει μείωση  €65,72. Επίσης, για ένα οικιακό τιμολόγιο με κατανάλωση 1500kwh, ο καταναλωτής θα πλήρωνε €597,24, ενώ με την επιδότηση θα πληρώσει περίπου €531,52. Δηλαδή, η επιδότηση της αύξησης θα €65,72.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Σε σχέση με την εμπορική χρήση του ηλεκτρισμού, η επιδότηση θα γίνεται ως εξής:

– Για διμηνιαία κατανάλωση 1-500 kWh, η επιδότηση θα είναι μέχρι 85%

-Για κατανάλωση 501-750 kWh η επιδότηση θα είνα μέχρι 75% και για κατανάλωση 751-1500 kWh η επιδότηση θα μέχρι 50%. Για παράδειγμα, η επιδότηση σε τιμολόγιο για εμπορική χρήση με κατανάλωση 1200 Kwh, η επιδότηση θα είναι σχεδόν €67. Συγκεκριμένα, χωρίς την επιδότηση ο συγκεκριμένος εμπορικός καταναλωτής θα πλήρωνε €483,89 και με την επιδότηση θα πληρώσει περίπου €416,93.

Τι ισχύει για τους βιομηχανικούς καταναλωτές

Για βιομηχανική χρήση, θα ισχύσουν τα εξής:

– Για διμηνιαία κατανάλωση 1-750 kWh η επιδότηση θα είναι μέχρι 85%

– Για διμηνιαία κατανάλωση 751-1000 kWh η επιδότηση θα είναι μέχρι 75%

– Για διμηνιαία κατανάλωση 1001-1500 kWh, επιδότηση μέχρι 50%

Πέραν των 1500 KWh δεν θα γίνεται επιδότηση. Για παράδειγμα, σε περίπτωση κατανάλωσης 2000 KWh θα επιδοτηθεί η αύξηση μέχρι 1500 KWh και για τις υπόλοιπες κιλοβατώρες η αύξηση θα επιβληθεί κανονικά.