Μεταθέσεις και επανατοποθετήσεις εκπαιδευτικών – Δείτε την λίστα

Ανακοινώθηκαν σήμερα (26/7) επανατοποθετήσεις εκπαιδευτικών αορίστου διαρκείας, έκτακτες μεταθέσεις, αλλά και μεταθέσεις εποπτικού προσωπικού από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΩ αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν:

  • Επανατοποθέτηση Εκπαιδευτικών Αορίστου Διαρκείας, Μετατροπή Συμβάσεων σε Αορίστου Διαρκείας και Διορισμοί με Σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Ειδική Εκπαίδευση)
  • Μόνιμος με Δοκιμασία Διορισμός Εκπαιδευτικού Λειτουργού Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση)
  • Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδικής Εκπαίδευσης)          
  • Επανατοποθέτηση Εκπαιδευτικών Αορίστου Διαρκείας, Μετατροπή Συμβάσεων σε Αορίστου Διαρκείας και Διορισμοί με Σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προδημοτική Εκπαίδευση)
  • Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτικής Εκπαίδευσης)       
  • Μετάθεση Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαίδευσης 
  • Συμπληρωματική Κλήση για Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης