Με καθυστέρηση 10 ετών ξεκινάνε τα έργα αποκατάστασης της περιοχής Κοτσιάτη

Τέσσερα χρόνια μετά το επίσημο κλείσιμο των ανεξέλεγκτων χώρων ταφής αποβλήτων που έγινε κατορθωτό με μια καθυστέρηση δέκα ετών, αρχίζουν στις 22 Αυγούστου τα έργα αποκατάστασης του Κοτσιάτη μετά από 40 χρόνια λειτουργίας του με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Η διάρκεια του συμβολαίου που υπεγράφη με την εταιρεία Cyfield θα είναι διάρκειας 24 μηνών εξαιρουμένων των έργων που σχετίζονται με την ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου. Να σημειωθεί ότι το βιοαέριο είναι υλικό που προκύπτει από τη διάσπαση των οργανικών αποβλήτων στο ΧΑΔΑ και η αξιοποίηση του κρίνεται σημαντική λόγω της περιεκτικότητας του σε μεθάνιο το οποίο δημιουργεί το φαινόμενο θερμοκηπίου.

Το έργο είναι υπό την επίβελψη του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων το οποίο στελεχώνεται με το κατάληλλα καταρτισμένο προσωπικό και όπως εξήγησε στον ΑΣΤΡΑ η Λειτουργός Ελένη Πετρίδου προβλέπεται η ανασκαφή πηγαδιών για τη συλλογή του βιοαερίου τα οποία θα διασυνδεθούν οριζόντια με δίκτυο σωληνώσεων οι οποίες θα καταλήξουν σε πυρσό καύσης για παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν σε ανάλυση τόσο της ποιότητας, όσο και της ποσότητας του του βιοαερίου που παράγεται και εάν είναι ικανοποιητική τότε θα δρομολογηθεί η διαδικασία μετατροπής του σε ηλεκτρική ενέργεια με την τοποθέτηση ηλεκτρογεννητριών.

Η δουλειά αυτή θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση του διετούς πλάνου ανάπλασης της περιοχής κι εφόσον ικανοποιούν η ποιότητα και η ποσότητα του βιοαερίου και θα απαιτηθεί περίοδος 18 μηνών μέχρι την εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών.

 Στην ουσία η ανάπλαση τί είναι;

Όπως εξήγησε στον ΑΣΤΡΑ η Λειτουργός του τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, πρόκειται για τη δημιουργία ενός τεχνητού λόφου στον οποίο θα συγκεντρωθούν οι διάσπαρτοι σωροί αποριμμάτων οι οποίοι θα συμπιεστούν και στη συνέχεια θα καλυφθούν με μια στρώση συμπιεσμένου χώματος. Στη συνέχεια η διαδικασία προβλέπει την τοποθέτηση τεσσάρων στρώσεων χώματος και τεσσάρων ειδών μεμβράνης.
Όπως εξήγησε η αρμόδια λειτουργός του τμήματος, η τοποθέτηση της πρώτης στρώσης μεμβρανών, εκτιμάται ότι θα τοποθετηθεί μέχρι το τέλος του έτους.
Πέριξ του λόφου θα σχηματιστή περιμετρική χωμάτινη οδός και θα εγκατασταθούν σωληνώσεις που θα μαζεύουν το υγρό από τις αποστραγγίσεις των σκουπιδιών το οποίο θα καταλήγει στη Βαθειά Γωνιά. Πρόκειται στην ουσία για με μεγάλη ανάπλαση έκτασης 310 στρεμμάτων.

Έπεται η διαδικασία στο Βατί

Η κατάσταση έμεινε πίσω στη Λεμεσό εκεί όπου θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του χώρου στο Βατί.

Όπως εξήγησε στον ΑΣΤΡΑ ο αρμόδιος Λειτουργός Γιάννης Κυριακίδης τον Φεβρουάριο του 2023 προγραμματίζεται η προκήρυξη προσφορών, η διαδικασία αξιολόγησης και εξέτασης θα πάρει γύρω στους 6-7 μήνες μέχρι την κατακύρωση προσφοράς και σκοπός είναι να αρχίσουν τα έργα Σεπτέμβριο του 2023 . λόγω του ότι ο χώρος στο Βατί είναι μεγαλύτερος σε έκταση από τον Κοτσιάτη το κόστος διπλασιάζει. Η ανάπλαση θα κοστίσει 32 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με 13 εκατομμύρια που θα χρειαστούν για το χώρο στη Λευκωσία. Στο Βατί θα μεταφερθούν τα απόβλητα των ΧΑΔΑ 27 κοινοτήτων της Λεμεσού που έκλεισαν και επίσημα το 2019.

Το οριστικό κλείσιμο των ανεξέλεγκτων χώρων ταφής αποβλήτων Βατί και Κοτσιάτη αποτελεί υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στα πλαίσια της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου για τη διαχείριση των αποβλήτων. Η πρόσβαση στις δύο χωματερές επίσημα είχε τερματιστεί στις 28 Φεβρουαρίου 2019.