Με οικονομικό αποκλεισμό κινδυνεύουν πολίτες που δεν θα έχουν πρόσβαση σε ΑΤΜ

Υποστηρίζει τη χρήση μετρητών η ΕΚΤ και δεν θέλει να εξαφανιστούν λόγω του ότι οι πολίτες προτιμούν άλλους τρόπους πληρωμών και κυρίως επειδή οι τράπεζες στην Ευρωζώνη μειώνουν τις ΑΤΜ.

Σε έκθεση με τίτλο «εγγύηση ελευθερίας επιλογής πληρωμών: πρόσβαση σε μετρητά στη ζώνη του ευρώ», που δημοσιεύθηκε χθες, αναφέρεται ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια πτωτική τάση στη χρήση μετρητών (που επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19) και παράλληλα σημειώθηκε μείωση στον αριθμό των τραπεζικών καταστημάτων ανά κάτοικο σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.

Για όλες τις χώρες, οι κεντρικές τράπεζες υπολόγισαν το μέσο μερίδιο του πληθυσμού με σημείο πρόσβασης σε μετρητά μέσω ΑΤΜ εντός 5, 10 και 15 χιλιομέτρων από την κατοικία τους. Ο προβληματισμός της ΕΚΤ που καταγράφεται στην έκθεση είναι ότι η απώλεια πρόσβασης σε μετρητά θα είχε μεγαλύτερη επίδραση στους πολίτες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλα μέσα πληρωμής και κινδυνεύουν με οικονομικό αποκλεισμό.

Επισημαίνεται  ότι η αύξηση των προμηθειών για αναλήψεις μετρητών από εμπορικές τράπεζες θα επιδεινώσει ουσιαστικά την πρόσβαση πολιτών σε μετρητά και ως γενικό συμπέρασμα σημειώνεται ότι το ευρωσύστημα εργάζεται για να διασφαλίσει ότι τα μετρητά αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ελευθερίας των πολιτών να επιλέγουν τον τρόπο πληρωμών τους.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι περίπου 13,5 εκατομμύρια άνθρωποι στη ζώνη του ευρώ είναι χωρίς τραπεζικό λογαριασμό (δηλαδή δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό ή πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες) και βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μετρητά για να πραγματοποιούν πληρωμές. Όσον αφορά το ζήτημα της πρόσβασης σε μέσα πληρωμής χωρίς μετρητά, τα στοιχεία της έρευνας της ΕΚΤ δείχνουν ότι το 2019 περίπου το 2% των πολιτών της ζώνης του ευρώ άνω των 18 ετών δεν είχαν πρόσβαση σε τρόπους πληρωμής χωρίς μετρητά και ως εκ τούτου βασίζονταν αποκλειστικά σε μετρητά ή σε άλλα άτομα για την πραγματοποίηση πληρωμών. Αυτό το ποσοστό είναι υψηλότερο για ορισμένες ομάδες πληθυσμού, όπως για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω (3%), για άτομα με μόνο πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση (4%) ή για άτομα από ορισμένες χώρες, όπως η Κύπρος, η Ελλάδα ή η Μάλτα (περίπου 10%).