Νέο λογισμικό στον ΚΟΑΠ τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2023

Νέο λογισμικό τίθεται σε εφαρμογή στον ΚΟΑΠ από την 1η Ιανουαρίου 2023 με στόχο την γρήγορη επίσκεψη για παρακολούθηση γεωργικών γαιών.

Σε δελτίο Τύπου του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών αναφέρεται ότι ο ΚΟΑΠ «δίνει ιδιαίτερη σημασία στην συνεχή  εκπαίδευση και αναβάθμιση των τεχνολογιών του αφού χρειάζεται να βοηθά και να στηρίξει άμεσα και αποτελεσματικά τους αιτητές. Πρόσφατα έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες εκπαιδεύσεις των Ελεγκτών του Οργανισμού στη χρήση νέου λογισμικού για τη διεξαγωγή Γρήγορων Επισκέψεων στα πλαίσια της Εφαρμογής του Διαδικασίας Παρακολούθησης Γεωργικών Γαιών (Monitoring)».

Προστίθεται ότι «στην εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στο Καλό Χωριό Λάρνακας και στο εκπαιδευτικό κέντρο Λευκωσίας, συμμετείχαν ελεγκτές από όλες τις επαρχίες της Κύπρου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το σχετικό λογισμικό στο πεδίο. Αφού έγινε μια σύντομη ενημέρωση για τη συγκεκριμένη διαδικασία και δόθηκαν οι απαραίτητες επεξηγήσεις, οι ελεγκτές προχώρησαν σε ελεύθερη χρήση του λογισμικού με σκοπό να παρέχουν ανατροφοδότηση και σχόλια προς βελτίωση του».

Ο Οργανισμός, συνεχίζει η ανακοίνωση «δίνει μεγάλη σημασία στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού του και στην ανανέωση του εξοπλισμού του, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νέες τεχνολογίες που αναμένεται να εφαρμοστούν στο άμεσο μέλλον, ώστε να είναι σε θέση να τηρεί τις κανονιστικές του υποχρεώσεις και να εκτελεί κανονικές πληρωμές».

Σημειώνεται ότι «με την εφαρμογή της Νέας  ΚΑΠ από την 1η Ιανουαρίου 2023, η μέθοδος Παρακολούθησης Γεωργικών Γαιών (Monitoring) καθίσταται υποχρεωτική για σημαντικό αριθμό Παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κύπρου και ο Οργανισμός εργάζεται πυρετωδώς για να είναι έγκαιρα έτοιμος τόσο για την εφαρμογή της, όσο και για την καθοδήγηση των αγροτών με απώτερο στόχο την ελαχιστοποίηση των παρατυπιών και την μεγιστοποίηση της εκταμίευσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων».