Οδικές εργασίες σε αυτοκινητοδρόμους και αστικές περιοχές

Στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, από την Κυριακή, 20 Μαρτίου 2022 και για περίοδο πέντε μηνών, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 500 μέτρα πριν την έξοδο προς Τσέρι παρά τη Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου και για απόσταση 2 χιλιομέτρων περίπου, θα συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του περιμετρικού αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας. Η τροχαία κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού με κατεύθυνση από Λεμεσό προς Λευκωσία και από Λευκωσία προς Λεμεσό, θα διεξάγεται σε 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οι λωρίδες θα είναι μετατοπισμένες στην ανατολική πλευρά του υφιστάμενου αυτοκινητόδρομου. Η κυκλοφορία από την έξοδο της βιομηχανικής Ιδαλίου προς τον παρακαμπτήριο Τσερίου θα είναι απρόσκοπτη, ενώ η κυκλοφορία από τον παρακαμπτήριο Τσερίου προς Λευκωσία μέσω του αυτοκινητόδρομου θα είναι κλειστή. Η κυκλοφορία από τον παρακαμπτήριο Τσερίου προς Λευκωσία, θα διεξάγεται μέσω του παλαιού δρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού από τη φωτοελεγχόμενη συμβολή της JCC. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω διευθέτηση θα διαρκέσει για περίοδο 5 μηνών περίπου.

Στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, από την Τετάρτη 14 Απρίλιου, 2021 θα διεξάγονται εργασίες βελτίωσης του κόμβου Κόρνου. Οι εργασίες θα διαρκέσουν 15 μήνες και αφορούν αφενός τη βελτίωση των υφιστάμενων κλάδων του κόμβου στη δυτική πλευρά του αυτοκινητόδρομου, για είσοδο στον αυτοκινητόδρομο από Κόρνο/ Πυργά προς Λευκωσία και για έξοδο από Λεμεσό προς Κόρνο/ Πυργά, και αφετέρου τη δημιουργία νέας εισόδου στην ανατολική πλευρά, από Κόρνο/ Πυργά προς Λεμεσό.

Επίσης στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, στον Κόμβο Κόρνου, από την Τετάρτη 13 Απριλίου, 2022 και για περίοδο δύο (2) μηνών, θα διεξάγονται εργασίες επέκτασης υφιστάμενης γέφυρας για βελτίωση της εισόδου στον αυτοκινητόδρομο από Κόρνο προς Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου πριν την έξοδο Κόρνου στον Αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση τη Λευκωσία θα είναι κλειστή για περίπου 500 μέτρα και η τροχαία κίνηση προς Λευκωσία θα διοχετεύεται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Η αριστερή λωρίδα θα χρησιμοποιείται ως λωρίδα εισόδου από Κόρνο προς Λευκωσία. Παράλληλα η διέλευση κάτω από τη γέφυρα θα είναι κλειστή και οι οδηγοί από Λευκωσία προς Κόρνο καλούνται να χρησιμοποιούν την επόμενη έξοδο προς Κοφίνου.

Εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, θα διεξάγονται και την περίοδο 9/5/2022 – 31/10/2022, εκτός Σαββατοκύριακων, θα για εγκατάσταση θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου από την Αλάμπρα μέχρι τη Γερμασόγεια σε είκοσι (20) σημεία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνουν οι δεξιά λωρίδες κυκλοφορίας προς Λεμεσό και προς Λευκωσία, σε τμήματα μήκους 100μ. περίπου σε κάθε σημείο και η διακίνηση της κυκλοφορίας θα γίνεται στις διπλανές λωρίδες κυκλοφορίας.

Επίσης στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, από τις 09:00 το πρωί της Δευτέρας 9/5/2022 μέχρι τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 13/5/2022, θα διεξάγονται εργασίες εγκατάστασης θυρών έκτακτης ανάγκης στην Κεντρική Νησίδα του Αυτοκινητόδρομου, 2 χιλιόμετρα περίπου πριν την έξοδο Ζυγίου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα είναι κλειστές οι δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας προς Λεμεσό και προς Λευκωσία, σε τμήματα μήκους 100μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα γίνεται στις διπλανές λωρίδες κυκλοφορίας.

Επίσης στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, από τη Δευτέρα 9/5/2022 μέχρι και την Πέμπτη 12/5/2022, μεταξύ των ωρών 22:00 – 05:00, θα διεξάγονται εργασίες για καθάρισμα της κεντρικής νησίδας στον αυτοκινητόδρομο, από τη συμβολή με τη Λεωφόρο Αθαλάσσας (Φώτα Καλησπέρα) μέχρι την Αλάμπρα και αντίστροφα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρχει κινητό συνεργείο και μηχάνημα καθαρισμού (σάρωθρο) στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας διαδοχικά και στις δύο κατευθύνσεις.

Στον κυκλικό κόμβο “Ριζοελιάς”, στη Λάρνακα, την περίοδο μεταξύ 27 Απριλίου και 10 Ιουνίου 2022 θα διεξάγονται εργασίες αντικατάστασης των αμοκάλυπτρων στις γέφυρες του κόμβου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα διενεργείται τμηματικό κλείσιμο των λωρίδων κυκλοφορίας στους Αυτοκινητόδρομους Λάρνακας – Αγίας Νάπας και Λάρνακας – Λευκωσίας και από τις δύο κατευθύνσεις, καθώς και στις λωρίδες του Κυκλικού Κόμβου Ριζοελιάς.  Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία θα είναι απρόσκοπτη.

Στη Λάρνακα, τη Δευτέρα 9 Μαΐου, 2022, μεταξύ των ωρών 08:30 – 15:00, θα διεξαχθούν εργασίες συντήρησης του ΣΑΛ στη Λεωφόρο Πιαλέ Πασά. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, το τμήμα της Λεωφόρου Πιαλέ Πασά από τη συμβολή της με την οδό Π. Βαλσαμάκη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Παρπαρός, θα είναι κλειστό και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται σε παρακείμενους δρόμους.

Στη Λευκωσίαστη Λακατάμια και στο Τσέρι, από την Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022 και ώρα 07:00 το πρωί και για περίοδο πέντε περίπου μηνών, η Λεωφόρος Τσερίου από τη φωτοελεγχόμενη συμβολή της με τις οδούς Πεύκου και Σπύρου Κυπριανού παρά το εργοστάσιο παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της εταιρίας GGS σε μήκος 500 μέτρων περίπου θα είναι κλειστή για την τροχαία κίνηση, στο πλαίσιο κατασκευής του Περιμετρικού Αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας Φάση Α1. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η τροχαία κίνηση από Λευκωσία προς Τσέρι και αντίστροφα, θα διοχετεύεται διαμέσου της οδού Σπύρου Κυπριανού, της προσωρινής φωτοελεγχόμενης συμβολής σε απόσταση 500 μέτρων περίπου και του νέου παρακαμπτήριου δρόμου.

Στη Λεμεσό, συγκεκριμένα στη Γερμασόγεια, στη συμβολή της οδού Χριστάκη Κράνου με Δαιδαλιδών, την περίοδο 21/2/2022 – 13/8/2022, θα διεξάγονται εργασίες κατασκευής κυκλικού κόμβου.

Στην επαρχία Λεμεσού, στην Κοινότητα Αγίου Τύχωνα θα διεξάγονται από την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 και για περίοδο τριών μηνών, εργασίες κατασκευής αποχετευτικού συστήματος στις οδούς Γρηγόρη Αυξεντίου και Δανίας. Οι εργασίες θα διεξάγονται σταδιακά σε τμήματα της οδού Γρηγόρη Αυξεντίου μήκους 150 μέτρων. Στην πρώτη φάση από την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 μέχρι την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 η διέλευση οχημάτων από και προς την οδό Αισώπου (δρόμος Αρμενοχωρίου) θα γίνεται διαμέσου της οδού Ικάρου.

Επίσης στην επαρχία Λεμεσούστον Ύψωνα, σε τμήματα της Λεωφόρου Ηλία Καννάουρου, μεταξύ
των οδών Υμηττού και Ι. Ψυχάρη, από τις 28/4/2022 μέχρι τις 3/6/2022, θα διεξάγονται από ιδιωτική εργοληπτική εταιρεία, εργασίες εκσκαφής και τοποθέτησης καλωδίων εκ μέρους της Α.Η.Κ.. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα κλείσει η μία λωρίδα κυκλοφορίας σε μήκος 70μ. περίπου και θα γίνεται εναλλάξ διαχείριση της τροχαίας κίνησης με προσωρινά φώτα τροχαίας. Σημειώνεται ότι σε κάποια
τμήματα θα διεξάγονται εργασίες, διατηρώντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας με αμφίδρομη κίνηση.

Στον δρόμο Λεμεσού-Αγρού, παρά τη Γεράσα, την Τετάρτη 27/04/2022 μέχρι την Τετάρτη 15/06/2022, παρά τη Γεράσα, θα διεξάγονται από Ιδιωτική Εργοληπτική Εταιρεία εργασίες κατασκευής τοίχου αντιστήριξης με ενσωματωμένο πλέγμα για συγκράτηση βράχων. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών, θα κλείσει η λωρίδα κυκλοφορίας προς Λεμεσό σε μήκος 100μ. περίπου και θα γίνεται εναλλάξ διαχείριση της τροχαίας κίνησης με τη λειτουργία κινητού συστήματος φώτων τροχαίας.

Στην Πάφο, στην περιοχή Γεροσκήπου, από την Τρίτη 5 Απριλίου 2022, μέχρι και τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023, ο Συνδετικός δρόμος Β6 – Α6 (Λεμεσός – Πάφος), θα είναι κλειστός για την τροχαία κίνηση, λόγω εργασιών κατασκευής κυκλικού κόμβου στην οδό Κινύρα στη Γεροσκήπου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών οι οδηγοί και οι πεζοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν προσωρινό παρακαμπτήριο δρόμο που έχει κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό.

Στον παλαιό δρόμο Πάφου-Λεμεσού, από την περίοδο 7/2/2022 – 7/9/2022 (για 7 μήνες), στη συμβολή της οδού Ιπποκράτους με τον παλαιό δρόμο Πάφου – Λεμεσού (Λεωφ. Μακαρίου Γ΄), στον Δήμο Γεροσκήπου, θα διεξάγονται εργασίες βελτίωσης του δρόμου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων Πάφου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί και η τροχαία κίνηση προς/από τη Γεροσκήπου θα λειτουργεί σύμφωνα με την προσωρινή οδική σήμανση.

Στον παλαιό δρόμο Λεμεσού-Λευκωσίας, την περίοδο 2/5/2022 – 3/6/2022, καθημερινά εκτός Κυριακών και αργιών, μεταξύ των ωρών 07:00 – 16:00, θα διεξάγονται κατασκευαστικές εργασίες αγωγών νερού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τμήμα του Παλαιού Δρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού, εντός της Περιοχής Σκαρίνου, μήκους 400μ.περίπου θα κλείνει τμηματικά και η τροχαία κίνηση θα ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες.

Επίσης στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού, ο ανατολικός δρόμος που συνδέει τον δρόμο με το λιμάνι Βασιλικού θα είναι κλειστός για την τροχαία κίνηση την περίοδο 23/4/2022 – 23/10/2022, στα πλαίσια των εργασιών κατασκευής της Φάσης 1 του Οδικού Δικτύου του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, όλη η τροχαία κίνηση από και προς Βασιλικό θα διοχετεύεται στον αντίστοιχο δυτικό δρόμο, διαμέσου της Κοινότητας Μαρί. Η διακίνηση των οχημάτων και πεζών, σε παρακείμενους δρόμους και κατοικίες θα γίνεται με τις ανάλογες τοπικές διευθετήσεις.