ΟΕΒ: Ο καθορισμός εθνικού κατώτατου μισθού πρέπει να γίνει με συντηρητική προσέγγιση

Ο καθορισμός εθνικού κατώτατου μισθού πρέπει να γίνει με συντηρητική προσέγγιση και επιμέτρηση των επιπτώσεων στην οικονομία, ώστε να επιτευχθεί χωρίς παράπλευρες απώλειες, δήλωσε στο Τρίτο ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου.  

Είπε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί, εάν γίνει σταδιακά σε ορίζοντα δυο-τριών χρόνων.

Ο κύριος Αντωνίου τόνισε επίσης ότι ο εθνικός κατώτατος μισθός πρέπει να είναι συνάρτηση του εθνικού διάμεσου μισθού.

Οπως ανέφερε, ο υφιστάμενος κατώτατος μισθός στην Κύπρο ανέρχεται στα 924 ευρώ που είναι κοντά στο 60% του εθνικού διάμεσου μισθού.

Για το λόγο αυτό ο εθνικός κατωτατος μισθός μπορεί να πέσει και πιο κάτω, κατέληξε ο κύριος Αντωνίου.