ΟΚΥπΥ: Έλλειψη αντιδραστηρίων και αναλώσιμων

Η υγεία ασθενών κινδυνεύει λόγω ελλείψεων αντιδραστηρίων και καθυστερήσεων στην παράδοση αναλωσίμων, όπως υποστήριξε ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) προκειμένου να πείσει ότι δεν έπρεπε να καθυστερήσει η ανάθεση νέας σύμβασης, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό να πείσει την πλειοψηφία της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

Ο Διαγωνισμός που εκκρεμεί προς κατακύρωση (ύψους €11.784.000) και ο οποίος εκτιμάται από τον ΟΚΥπΥ ότι θα λύσει τα υφιστάμενα προβλήματα, αφορά την Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Εξοπλισμού για τη διενέργεια Βιοχημικών Αναλύσεων και αναλύσεων φαρμάκων για τις ανάγκες των Βιοχημικών Εργαστηρίων του ΟΚΥπΥ. 

Η Αρχή εξέδωσε «προσωρινά μέτρα» με τα οποία η διαδικασία κατακύρωσης της προσφοράς αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας. Σημειώνεται πως, όπως κατετέθη ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής, η υφιστάμενη σύμβαση άρχισε το 2011, έληξε το 2017 και έκτοτε ανανεώνεται περιοδικά, με την τελευταία ανανέωση να υπογράφεται στις 28.06.2022 και για περίοδο έξι μηνών μέχρι τις 27.12.2022

Στην απόφασή της η Αναθεωρητική Αρχή καταγράφει και τα εξής:

«Σημειώνουμε επίσης τα όσα η Αναθέτουσα Αρχή (ΟΚΥπΥ) ανάφερε ενώπιόν μας για ελλείψεις αντιδραστηρίων με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στα κρατικά νοσηλευτήρια σε σημείο που η κατάσταση να είναι τραγική, για μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από την ανάδοχο εταιρεία, για μη διενέργεια αναλύσεων λόγω ελλείψεων ή καθυστερήσεων στην παράδοση αναλωσίμων, αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την υγεία των ασθενών».

Χαρακτηριστική της κατάστασης που επικρατεί είναι και η ακόλουθη περιγραφή του ΟΚΥπΥ ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

«Ο υφιστάμενος εξοπλισμός των εργαστηρίων των νοσοκομείων, παρουσιάζει σωρεία προβλημάτων και χρήζει άμεσης αντικατάστασης. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση θα θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το δημόσιο συμφέρον. Η αδυναμία εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων σε ένα νοσηλευτήριο, εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των ασθενών και αναγκάζει τα Βιοχημικά Εργαστήρια να επικοινωνούν με τους γιατρούς, οι οποίοι επιλέγουν τους ασθενείς στους οποίους θα διενεργήσουν κάποιες από τις ζητούμενες εξετάσεις, ώστε να διασφαλίσουν ότι για επείγοντα περιστατικά θα υπάρχουν αντιδραστήρια. Επίσης, λόγω της αδυναμίας των Αιτητών (δηλαδή της εταιρείας που προσέφυγε ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής) να παραδώσουν αντιδραστήρια, ο ΟΚΥπΥ έχει πρόσθετα συνάψει σύμβαση με ιδιωτικό χημείο για τη διενέργεια συγκεκριμένης εξέτασης (HbA1c), πράγμα όμως που δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τις υπόλοιπες εξετάσεις οι οποίες καλύπτουν ανάγκες εσωτερικών ασθενών των νοσηλευτηρίων».

Ο ΟΚΥπΥ ισχυρίστηκε, επίσης, πως «η εταιρεία που εκτελεί την παρούσα σύμβαση, τόσο με την Προσφυγή της η οποία είχε απορριφθεί από την Αναθεωρητική Αρχή, όσο και με την παρούσα Προσφυγή, επιχειρεί να εξαναγκάσει τον Οργανισμό (ΟΚΥπΥ) σε επέκταση υπέρ της του μονοπωλιακού καθεστώτος, αγνοώντας πλήρως το δημόσιο συμφέρον και τη δημόσια υγεία».

Περαιτέρω, υπέδειξε τη σημαντικότητα του αντικειμένου του διαγωνισμού, λόγω του καθοριστικού ρόλου που αυτό έχει όχι μόνο στις θεραπείες ασθενών αλλά και στην έγκαιρη διάγνωση και αποτροπή επικίνδυνων για τη ζωή τους καταστάσεων. 

Στην απόφαση της πλειοψηφίας (Έφη Παπαδοπούλου, Λοΐζος Κάππας και Σόλων Παπαθεοχάρους) αναφέρεται πως, αφού συνυπολογίστηκαν οι πιθανές συνέπειες των προσωρινών μέτρων για όλα τα συμφέροντα που ενδέχεται να ζημιωθούν καθώς και το δημόσιον συμφέρον, αποφασίζεται η χορήγηση των προσωρινών μέτρων για αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της υπογραφής της σύμβασης.