Πιο δύσκολα τα δάνεια σε νοικοκυριά και μικρομεσαίους

Και ενώ τα πλειστα νοικοκυριά έχουν γονατίσει απο την ακρίβεια και η κάθε μικρομεσαία επιχείρηση μόλις και μετά βίας τα βγάζει πέρα, έρχεται η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας που δυσκολεύει περισσότερο το δανεισμό.

Η Κεντρική Τράπεζα, στο Οικονομικό Δελτίο Ιουνίου, που δημοσίευσε χθες, επισημαίνει «η ανάγκη μείωσης του ιδιωτικού χρέους γίνεται ακόμα πιο επιτακτική, ούτως ώστε να μετριαστούν οι αρνητικές συνέπειες από μια επικείμενη σταδιακή άνοδο των επιτοκίων.

Συγκεκριμένα, οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρουν «στο εγγύς μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις, την απόσυρση των έκτακτων μέτρων στήριξης από την πανδημία και την ενδεχόμενη αλλαγή στη νομισματική πολιτική για συγκράτηση του πληθωρισμού στο στόχο του 2%, τα επιτόκια πιθανόν να καταγράψουν σταδιακά ανοδική πορεία. Υπογραμμίζεται ότι, η αύξηση των επιτοκίων θα επιφέρει αύξηση στην καταβολή τόκων, γεγονός που αναμένεται να μειώσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και το περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Ως συνέπεια αυτού, πιθανόν να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην πιστοληπτική τους ικανότητα και ενδεχόμενα να οδηγήσει τις τράπεζες σε περαιτέρω αυστηροποίηση των κριτηρίων χορήγησης δανείων».

Οι τεχνοκράτες της Κεντρικής Τράπεζας δεν παραλείπουν να σημειώσουν για την πορεία των επιτοκίων. «Τα εγχώρια επιτόκια συνέχισαν την πτωτική τους πορεία και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, παρέχοντας ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης στην εγχώρια οικονομία. Παρόλα αυτά, η μειωμένη ανοχή των τραπεζών στον κίνδυνο και η αβεβαιότητα για τη φερεγγυότητα των δανειοληπτών, ως συνέπεια της πανδημίας, έχουν επιφέρει ελαφριές ανοδικές τάσεις σε κάποιες κατηγορίες επιτοκίων δανείων. Πρόσθετο παράγοντα αβεβαιότητας αποτελούν οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, μέσω της εντεινόμενης ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων, γεγονός το οποίο έχει αρνητικές επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και στα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων».

Η πτωτική πορεία των εγχώριων δανειστικών επιτοκίων, σημειώνει η Κεντρική Τράπεζα, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της ψαλίδας μεταξύ των εγχώριων δανειστικών επιτοκίων και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. «Επιγραμματικά, η ψαλίδα για στεγαστικά δάνεια μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης τον Μάρτιο του 2022, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2021, φθάνοντας στις 76 μονάδες βάσης, ενώ η ψαλίδα για τις μη-χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις συρρικνώθηκε σε πιο μικρό βαθμό, κατά 8 μονάδες βάσης, φθάνοντας στις 146 μονάδες βάσης, αντίστοιχα», σημειώνεται στο Οικονομικό Δελτίο.