Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την δημιουργία του Πάρκου Καλλιτεχνών στη Λάρνακα

Ο Δήμος Λάρνακας προκήρυξε διαγωνισμό για εξεύρεση αναδόχου – εργολάβου για τη δημιουργία Πάρκου Καλλιτεχνών «Μεσόγειος» στην παραλιακή Τ/κ Συνοικία Σκάλα στη Λάρνακα.

Σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι «το έργο αφορά τη δημιουργία Πάρκου Καλλιτεχνών «Μεσόγειος» στην παραλιακή Τ/Κ Συνοικία Σκάλας το οποίο θα συνδέεται με την οδό Πιαλέ Πασά και θα εφάπτεται του νέου δημοτικού χώρου στάθμευσης στο χώρο του πρώην τουρκοκυπριακού σινεμά. Το έργο  αφορά την εξυγίανση και ευπρεπισμό τουρκοκυπριακών τεμαχίων τα οποία έχουν εκμισθωθεί στο Δήμο Λάρνακας για τη δημιουργία ανοικτού πλατειακού χώρου με πλακόστρωση, φύτευση, φωτισμό και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού».

Προστίθεται ότι «στο συγκεκριμένο πάρκο οι καλλιτέχνες θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν και να χωροθετούν εικαστικά έργα εξωτερικού χώρου, ενώ θα πραγματοποιούνται και εκδηλώσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης και η πλακόστρωση των οδών Ακ Ντενίζ, Σεϋχάν, Νταγ Μποζ και Μποζ Κουρτ»

Σημειώνεται ότι η κατασκευή του Πάρκου Καλλιτεχνών δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2023.

Η μελέτη του έργου έγινε από την ΕταιρείαA. F. Modinos and SA Vrahimis Architects and Engineers και το κόστος ανέρχεται στις €600 χιλιάδες + ΦΠΑ, αναφέρεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.cy

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τα έγγραφα του Διαγωνισμού μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι της Παρασκευής 22 Ιουλίου 2022 μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.cy

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις αναφορικά με τον διαγωνισμό,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προσφορών του Δήμου στο τηλέφωνο 24816574.