Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων «Healthy Y-EU-oth» με συμμετοχή 60 νέων

Η οργάνωση νεολαίας Υouth Dynamics διοργανώνει μεταξύ 24 Ιουνίου – 02 Ιουλίου 2022 διεθνή ανταλλαγή νέων με τίτλο «Healthy Y-EU-oth», στα Περβόλια, με τη συμμετοχή 60 νέων ηλικίας 18 με 30 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης βασικός θεματικός άξονας του σχεδίου αποτελεί «η καλλιέργεια της ψυχικής και σωματικής υγεία των νέων, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και μεθόδων για προστασία της υγείας αλλά και η ενεργοποίηση των νέων ώστε να βελτιώσουν τις καθημερινές τους συνήθειες και να υιοθετήσουν ένα πιο υγιές τρόπο ζωής».

Γενικοί στόχοι της ανταλλαγής είναι οι νέοι της Ευρώπης να δώσουν προσοχή στην υγεία τους και τους κοντινούς ανθρώπους τους γενικότερα και να αυξηθεί η θετική αντίληψη για διαφορετικούς πολιτισμούς, μεταξύ των νέων της Ευρώπης αναφέρεται και προστίθεται ότι στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της σωματικής και ψυχικής υγείας των νέων, που έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Διευκρινίζεται επίσης ότι, μέσα από την ανταλλαγή θα γίνει ανάπτυξη των τάσεων, εφαρµογών, μεθόδων, καλών πρακτικών και υπηρεσιών που αφορούν την Υγεία και το ΕΥ ΖΗΝ ενώ στα πλαίσια της ανταλλαγής θα πραγματοποιηθούν διάφορες δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης όπως βιωματικά εργαστήρια, παρουσιάσεις, προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, ανοιχτές συζητήσεις, αθλητικά παιχνίδια, ομάδες εργασίας κ.α.  με στόχο την καλλιέργεια ενός υγιεινού τρόπου ζωής στους νέους.