Παρακολούθηση ναυσιπλοΐας – στήνουν σταθμό στο ακρωτήρι του Αποστόλου Ανδρέα

Το κείμενο της σχετικής «συμφωνίας» υπογράφηκε από την Τουρκία και το ψευδοκράτος

Στην δημιουργία «συστήματος υπηρεσιών ελέγχου διακίνησης πλοίων» στο ακρωτήριο του Αποστόλου Ανδρέα προχωρούν τα κατεχόμενα. Το κείμενο της σχετικής «συμφωνίας» που υπογράφηκε από την Τουρκία και τα κατεχόμενα στις 14 Ιανουαρίου 2021 δημοσιεύτηκε στην «επίσημη εφημερίδα». 

Η «συμφωνία» προνοεί την δημιουργία ενός σταθμού παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας στο ακρωτήριο του Αποστόλου Ανδρέα. 

Η «συμφωνία» εγκρίθηκε ομόφωνα σε συνεδρίαση της «βουλής» που έλαβε χώρα στις 11 Απριλίου 2022.

Σύμφωνα με την «συμφωνία», θα ακολουθήσει η «εγκατάσταση υποδομής ηλεκτρικής ενέργειας και μεταφοράς δεδομένων του σταθμού επιτήρησης της ναυσιπλοΐας με την πραγματοποίηση των αναγκαίων ανακαινίσεων».

Ανάπτυξη οδικών δικτύων

Σε ισχύ τέθηκε στα κατεχόμενα η νέα «συμφωνία» που υπογράφθηκε με την Τουρκία και η οποία αφορά τη συντήρηση και ανάπτυξη οδικών δικτύων.

Η νέα συμφωνία υπογράφηκε από το «υπουργείο δημοσίων έργων και μεταφορών» των κατεχομένων και το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας 11 Φεβρουαρίου 2021 και εγκρίθηκε στην «βουλή» στις 11 Απριλίου 2022.

Σύμφωνα με το κείμενο της «συμφωνίας», η Τουρκία θα συμβάλλει στην επισκευή υφιστάμενων δρόμων καθώς και στην δημιουργία νέων οδικών αξόνων στα κατεχόμενα.