Στα €2,4 δισ. οι χρηματοδοτικές ανάγκες τo 2022

Στα €2,4 δισεκατομμύρια υπολογίζονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Κύπρου το τρέχον έτος, με ένα ποσό €0,5 δισ. να υπολείπεται και το οποίο αναμένεται να καλυφθεί με μελλοντική έκδοση στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Πρόγραμμα Σταθερότητας για την περίοδο 2022-2025, οι χρηματοδοτικές ανάγκες κατανέμονται σε €2,2 δισ. σε λήξεις χρέους και €0,2 δισ. σε δημοσιονομικές ανάγκες. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο της ουκρανικής κρίσης επί της κυπριακής οικονομίας.

Υπενθυμίζεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτικών αναγκών καλύφθηκε από τον περασμένο Ιανουάριο με την έκδοση ευρωπαϊκού μεσοπρόθεσμου ομολόγου (ΕΜΤΝ) ύψους €1 δισ. Στον προγραμματισμό περιλήφθηκαν και εκταμιεύσεις δανείων ύψους €100 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και €170 εκατ. μέσω δύο εκταμιεύσεων από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στο σχεδιασμό του για το 2022, όπως καταγράφεται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, το ΥΠΟΙΚ συμπεριέλαβε συνολικές εκδόσεις μέσω του προγράμματος ΕΜΤΝ ύψους €1,5 δισ.

Βάσει των στοιχείων για τα ρευστά διαθέσιμα, η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να καλύψει όλες τις χρηματοδοτικές της ανάγκες φέτος και ένα σημαντικό μέρος των αναγκών της για το 2023, σημειώνει το ΥΠΟΙΚ.

Παράλληλα, το Υπουργείο εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει στα €23,5 δισ. στο τέλος του 2022 και θα αντιστοιχεί στο 93,9% του ΑΕΠ.

Η αναμενόμενη μείωση του δημοσίου χρέους κατά 10,1% αποδίδεται στην αποπληρωμή σημαντικού ποσού χρέους που λήγει εντός του έτους, αποπληρωμές οι οποίες αναμένεται να καλυφθούν μέχρι νέες εκδόσεις χρέους, καθώς και με τη χρήση των ρευστών διαθεσίμων, προσθέτει.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία υποχωρώντας στο 88,2% του ΑΕΠ το 2023, στο 81% το 2024 και στο 76,7% το 2025.

(ΚΥΠΕ/ΓΣΑ/ΓΒΑ)