Στα €4,2 δισ. τα κυπριακά ομόλογα στον ισολογισμό της ΕΚΤ

Στα €4,2 δισεκατομμύρια υποχώρησε η αξία των κυπριακών ομολόγων, που διακρατά στον ισολογισμό της ΕΚΤ μέσω του προγράμματος αγορών περιουσιακών στοιχείων (APP), το οποίο την 1η Ιουλίου τερματίζει τις καθαρές αγορές στο πλαίσιο των αποφάσεων της ΕΚΤ για τερματισμό του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, οι καθαρές αγορές κυπριακών ομολόγων παρουσίασαν μείωση €247 εκατ. και αυτό λόγω λήξης ενός 7ετούς ομολόγου στις αρχές Μαΐου. Πλέον η μέση σταθμική περίοδος λήξης των κυπριακών ομολόγων στον ισολογισμό της ΕΚΤ στο τέλος Μαΐου ανερχόταν στα 8,82 έτη. Οι αγορές των κυπριακών ομολόγων γίνονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Στις 10 Ιουνίου, το ευρύτερο υπόλοιπο του ομολόγων δημοσίου τομέα στο ισολογισμό της ΕΚΤ ανερχόταν στα €2,58 τρισεκατομμύρια.

Υπενθυμίζεται πως μετά τη λήξη των καθαρών αγορών η ΕΚΤ αποφάσισε όπως συνεχίσει τις επανεπενδύσεις των ομολόγων που λήγουν «για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και, σε κάθε περίπτωση, για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση συνθηκών άφθονης ρευστότητας και της ενδεδειγμένης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής».

Ήδη η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι στο συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου τα βασικά της επιτόκια θα αυξηθούν κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ νέα αύξηση θα ακολουθήσει τον Σεπτέμβριο.

Στο πλαίσιο της ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ τερμάτισε από τον Μάρτιο τις καθαρές αγορές μέσω του εκτάκτου προγράμματος περιουσιακών στοιχείων πανδημίας (PEPP). ΣΕ σχέση με το PEPP η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επανεπενδύει τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2024.

Αποκλιμάκωση στις δευτερογενείς αγορές


Στο μεταξύ αποκλιμάκωση φαίνεται να επικρατεί στις δευτερογενείς αγορές έπειτα από την έκτακτη συνάντηση και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Η απόδοση του 10ετούς ιταλικού ομολόγου υποχωρεί στο 3,74% έπειτα από την σοβαρή αύξηση που κατέγραφε τις τελευταίες μέρες, η οποία είχε κορυφωθεί στο 4,28%.

Η απόδοση του κυπριακού 10ετούς με βάση την τελευταία συναλλαγή υποχωρούσε στο 3,43% από 3,36% χθες και 3,54% την Τρίτη.

Έπειτα από τη έκτακτη συνεδρίαση του την Τετάρτη, το ΔΣ της ΕΚΤ αποφάσισε ότι θα εφαρμόσει ευελιξία στις επανεπενδύσεις ποσών από την εξόφληση τίτλων του χαρτοφυλακίου PEPP καθώς φθάνουν στη λήξη τους, με σκοπό να διατηρήσει τη λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσει η ΕΚΤ να εκπληρώσει την εντολή της για σταθερότητα των τιμών. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωσυστήματος, με τη συνδρομή των υπηρεσιών της ΕΚΤ, να επιταχύνουν την ολοκλήρωση του σχεδιασμού ενός νέου μέσου καταπολέμησης του κατακερματισμού το οποίο θα εξεταστεί στη συνέχεια από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(ΚΥΠΕ)