Στο Ανώτατο η Ελεγκτική για εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ

Αφορά αλλαγή στον τίτλο του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή που αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών

Στο Ανώτατο προσφεύγει η Ελεγκτική Υπηρεσία, σε σχέση με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία το Υπουργείο Οικονομικών καθόρισε ότι οι τίτλοι των δεύτερων τη τάξει στην Νομική Υπηρεσία, στην Ελεγκτική Υπηρεσία και στο Γενικό Λογιστήριο δεν θα είναι αυτοί που προβλέπονται στο Σύνταγμα και στον περί Προϋπολογισμού Νόμο.  

Πιο συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ, τροποποιείται ο τίτλος του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή σε «Βοηθό Γενικό Ελεγκτή».