Στο Ανώτατο κατά του ΥΠΟΙΚ η ΕΥ για τον τίτλο του βοηθού

Δήλωση του Δικαστηρίου με σκοπό να ανατρέψει την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών ώστε δεύτεροι τη τάξει στη Νομική Υπηρεσία, Ελεγκτική Υπηρεσία και Γενικό Λογιστήριο να έχουν τον τίτλο «βοηθός Γενικού…» αντί «βοηθός Γενικός», ζήτησε χθες ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, με αίτηση του στο Ανώτατο.

Επικαλούμενος τις πρόνοιες του άρθρου 139 του Συντάγματος, ο Γενικός Ελεγκτής ζητά δήλωση του Δικαστηρίου ότι «η υπό αναφορά εγκύκλιος είναι εξ υπαρχής άκυρη και χωρίς οποιοδήποτε απολύτως νομικό αποτέλεσμα». Θεωρεί δε, πως το υπουργείο Οικονομικών δεν  είναι αναρμόδιο να εκδώσει την υπό αναφορά εγκύκλιο, υποστηρίζοντας παράλληλα, πως υπάρχει συνταγματική εκτροπή ενώ στηρίζει την προσφυγή του και στα ακόλουθα σημεία:

>> Το υπουργείο Οικονομικών στερείται αρμοδιότητας και/ή εξουσίας να εκδώσει την υπό αναφορά εγκύκλιο, ούτε και μπορεί με εγκύκλιο ή άλλως πως να καθορίζει τον τίτλο του δεύτερου τη τάξει θεσμικού αξιωματούχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

>> Η έκδοση της εγκυκλίου συνιστά συνταγματική εκτροπή και/ή καταστρατηγεί και/ή είναι αντίθετη με τις ρητές πρόνοιες των άρθρων 58.2, 115 και 117 του Συντάγματος, καθώς επίσης και του Περί Προϋπολογισμού Νόμου. 

>> Το υπουργείο Οικονομικών, ούτε αυτοβούλως, ούτε και μετά από γνωμάτευση ή/και παρότρυνση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, δεν έχει συνταγματική ή άλλη εξουσία επί ερμηνείας συνταγματικών ζητημάτων ή/και επιλύσεως κατ’ ισχυρισμό αντιφάσεων μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού κειμένου του Συντάγματος, κάτι το οποίο εμπίπτει με βάση τα άρθρα 149 και 180.2 του Συντάγματος στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Ανώτατου Δικαστηρίου.

«Εκφράζουμε τη λύπη μας», προστίθεται στην ανακοίνωση, «που ένα θέμα το οποίο στα μάτια των πολιτών δικαιολογημένα φαίνεται να είναι άνευ ιδιαίτερης σημασίας, έχει αναχθεί από κάποιους σε ζήτημα αρμοδιοτήτων και εξουσιών των δεύτερων τη τάξει ανεξάρτητων αξιωματούχων. Εφόσον όμως έχει αναχθεί ως τέτοιο, είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε ότι η όποια ρύθμιση θα είναι συμβατή με το Σύνταγμα, κάτι για το οποίο αποκλειστική αρμοδιότητα έχει το Ανώτατο Δικαστήριο», σημειώνει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

«Αφ’ ης στιγμής κατατέθηκε η αίτηση και το θέμα εκκρεμεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν πρόκειται να προβεί επί του θέματος σε οποιαδήποτε άλλη δήλωση, γραπτή ή προφορική», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σημειώνεται, πως ο τίτλος του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή καθορίζεται στα άρθρα 115 και 117 του Συντάγματος. Μάλιστα, η πρώτη παράγραφος του άρθρου 115 στην οποία, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιείται ο τίτλος «Βοηθός Γενικού Ελεγκτή», αποτελεί θεμελιώδες άρθρο του Συντάγματος με βάση το Παράρτημα ΙΙΙ αυτού. Ο «Φ» αποκάλυψε πρόσφατα ότι, στο προσχέδιο του ελληνικού κειμένου του Συντάγματος, οι δεύτεροι τη τάξει αποκαλούνταν «Αναπληρωτής του Γενικού» και η μικτή συνταγματική επιτροπή Ελλήνων, Τούρκων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, το άλλαξε σε «Βοηθός Γενικού».