Συμμετοχή Βουλευτή Κωστή Ευσταθίου στη Σύνοδο της Επιτροπής της Βενετίας του ΣτΕ

Στη Βενετία μεταβαίνει αύριο ο Βουλευτής Κωστής Ευσταθίου, για να συμμετάσχει στην 131η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (Επιτροπή της Βενετίας), στις 17 και 18 Ιουνίου 2022. Ο κ. Ευσταθίου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο ως εκπρόσωπος  της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ).

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, μεταξύ των θεμάτων συζήτησης, θα είναι η συνεργασία της Επιτροπής της Βενετίας και της ΚΣΣΕ στην εξέταση νομοθεσιών, για την τροποποίηση του εκλογικού νόμου και τη θέσπιση νομοθεσίας για την εύρυθμη λειτουργία του Τύπου και των ΜΜΕ. Σημειώνεται, ακόμα, ότι θα εξεταστούν και νομοθεσίες που άπτονται της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος σε ορισμένα κράτη-μέλη του Οργανισμού, που αντιμετωπίζουν προβλήματα στον τομέα αυτό.

Περαιτέρω, όπως αναφέρεται, θα συζητηθούν οι επικαιροποιημένες Γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής της Βενετίας για την επιτευχθείσα πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά τη συμβατότητα πρόσφατων συνταγματικών και άλλων θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων με τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.