Συνεργασία Πανεπιστημίων Frederick και Δυτικής Μακεδονίας σε νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Διαπολιτισμικές Σπουδές και η Ελληνική ως 2η Γλώσσα» ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Frederick.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το προσεχές ακαδημαϊκό έτος (2022-2023) και θα προσφέρεται με τη συνεργασία των Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε ανθρώπους που η επαγγελματική τους ενασχόληση απαιτεί αυξημένη διαπολιτισμική επίγνωση.

«Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, η κατάρτιση και η εμβάθυνση στις διάφορες θεωρίες αλλά και στους στόχους μιας διαπολιτισμικής εκπαίδευσης», σημειώνει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, προσθέτοντας ότι «παράλληλος στόχος του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των συμμετεχόντων/ουσών σε σημαντικά ζητήματα θεωρίας και πράξης για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η προσέγγιση σύγχρονων αρχών, μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας σε άτομα με διαφορετικές επικοινωνιακές, συναισθηματικές και μαθησιακές ανάγκες, ατομικούς ρυθμούς μάθησης, δεξιότητες και πολιτισμικές αναφορές».

Αναφερόμενος στη συνεργασία των δύο Πανεπιστημίων και το κοινό τους πρόγραμμα σπουδών, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Γιώργος Δημοσθένους, δήλωσε ότι «το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ειδικού πρωτοκόλλου που συμφωνήθηκε μεταξύ του Πανεπιστημίου Frederick και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», όπως επίσης ότι «το εν λόγω πρόγραμμα αναδεικνύει τη σημαντικότητα κατανόησης της διαπολιτισμικότητας σε μια περίοδο κατά την οποία η κινητικότητα ποικίλων πληθυσμιακών ομάδων εντείνεται και η καθημερινότητα όλο και περισσότερων ανθρώπων απαιτεί τη συνύπαρξη με άτομα άλλων λαών, γλωσσών, πολιτισμών».