Την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής €85 εκατ. από τον Μηχανισμό ……

Την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εκταμίευση 85 εκ. ευρώ από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε την Πέμπτη το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρώτη αίτηση πληρωμής που υποβλήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουλίου, ύψους 85 εκ. ευρώ, αφορά σε επίτευξη 14 ορόσημων με την ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στους τομείς της ενέργειας και κυκλικής οικονομίας, τον χρηματοοικονομικό τομέα, την ψηφιακή μετάβαση, τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Υπενθυμίζεται πως το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ στις 28 Ιουλίου του 2021 και στην συνέχεια υπογράφηκαν οι Συμφωνίες Χρηματοδότησης και Δανείου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τα ποσά που θα εκταμιευθούν να ανέρχονται σε 900 εκατομμύρια ευρώ σε χορηγίες και 200 εκατομμύρια σε δάνεια. Ακολούθησε τον Σεπτέμβριο του 2021 η εκταμίευση του ποσού των 157 εκ. ευρώ από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), ως προχρηματοδότηση και άρχισε άμεσα η εφαρμογή και προώθηση των μέτρων και παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο.

Σημειώνεται επίσης πως η εκταμίευση των ευρωπαϊκών πόρων από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πέραν της προχρηματοδότησης, γίνεται ανά εξάμηνο στη βάση αιτήσεων πληρωμής και αφού επιτευχθούν όλα τα ορόσημα και στόχοι του Σχεδίου που αντιστοιχούν σε κάθε δόση, όπως αυτά καθορίστηκαν στις σχετικές συμφωνίες. Η εκταμίευση θα γίνει συνολικά σε 10 δόσεις (πέραν της προχρηματοδότησης των €157 εκ.).

Συμπληρώνεται πως προϋπόθεση για την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής ήταν και η υπογραφή συμφωνίας Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κυπριακής Δημοκρατίας για καθορισμό του πλαισίου παρακολούθησης και ελέγχου της εκπλήρωσης των 271 συνολικά οροσήμων και στόχων του Σχεδίου που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι και το 2026. Μετά από εκτενείς διαβουλεύσεις της Συντονιστικής Αρχής (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών) τόσο με την ΕΕ, όσο και με όλους τους Φορείς Υλοποίησης των Μέτρων του Σχεδίου, έχει συμφωνηθεί και ήδη υπογραφεί και η συμφωνία αυτή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει 133 Μέτρα (58 μεταρρυθμίσεις και 75 επενδυτικά έργα/σχέδια χορηγιών), με 13 Σχέδια Χορηγιών προς επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα να έχουν ήδη προκηρυχθεί και να υλοποιείται αριθμός άλλων επενδυτικών έργων, πέραν των μεταρρυθμίσεων που προωθήθηκαν και Νομοσχεδίων που ψηφίστηκαν με τη συνεισφορά και στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, καθώς και των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Εξάλλου, σε δεύτερη ανακοίνωσή του την Πέμπτη το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρεται στην έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο των κατευθυντήριων γραμμών που πρέπει να εφαρμόζονται στα πλαίσια συμβάσεων που συνάπτονται για την υλοποίηση επενδύσεων ή μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου ΣΑΑ και σχετικών σχεδίων χορηγιών, με σκοπό να επιτευχθεί κοινή, ομοιόμορφη και συνεπής συμμόρφωση από όλους τους εμπλεκόμενους στην εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) φορείς.

Όπως σημειώνεται, οι κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν σήμερα απευθύνονται προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης μέτρων και παρεμβάσεων του Σχεδίου και αφορούν στη διασφάλιση Συμβατότητας με την εθνική και ενωσιακή πολιτική για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων στα πλαίσια Συμβάσεων που συνάπτονται για την υλοποίηση επενδύσεων / μεταρρυθμίσεων.

Οι οδηγίες εκδίδονται από την Συντονιστική Αρχή του ΣΑΑ, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών και ετοιμάστηκαν σε συνεργασία της Διεύθυνσης Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, καθώς και της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.