Το δικαστήριο ανέστηλε διάταγμα του Δήμου Πάφου για απαγόρευση χρήσης υποστατικού από μετανάστες

Το διοικητικό δικαστήριο, στο οποίο προσέφυγε η εταιρεία ΠΑΝΑΡΕΤΗ, διαχειρίστρια του συγκροτήματος ΡΑΝΙΑ στην τουριστική περιοχή, στο οποίο διαμένουν κυρίως αιτούντες ασύλου και μετανάστες εξέδωσε διάταγμα αναστολής διατάγματος του Δήμου Πάφου για την απαγόρευση της χρήσης του.

Σε ανακοίνωση της εταιρείας γίνεται λόγος για ρατσιστικό και ξενοφοβικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί παγκύπρια και ιδιαίτερα στην Πάφο, εναντίον των αιτητών ασύλου και των μεταναστών. Ο Δήμος Πάφου, ακολουθώντας την πρακτική του Υπουργού Εσωτερικών και της Επάρχου Πάφου σε σχέση με το συγκρότημα του ομίλου Αγίου Νικόλαος στη Χλώρακα, αναφέρει η εταιρεία, εξέδωσε διάταγμα απαγόρευσης χρήσης του ΡΑΝΙΑ ως ακατάλληλου για ανθρώπινη διαβίωση «για λόγους που δεν ισχύουν. Το συγκεκριμένο συγκρότημα είναι απολύτως κατάλληλο, αξιοπρεπές και καθόλου επικίνδυνο για τα πρόσωπα που διαμένουν εκεί. Η μόνη ατυχία του είναι ότι βρίσκεται στην τουριστική περιοχή της Πάφου εξ ου και πρέπει να εκδιωχθούν οι αιτητές ασύλου.» Ενόσω εκκρεμούσε προσφυγή εναντίον της εν λόγω απόφασης και ενδιάμεση αίτηση αναστολής της, τονίζεται, ο Δήμος Πάφου σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Πάφου, προχώρησαν στη λήψη μέτρων εκτέλεσης του διατάγματος. Διέκοψαν την παροχή νερού από τη Δευτέρα, υπό συνθήκες καύσωνα και πανδημίας, ενώ ειδοποίησαν αιτητές ασύλου που λαμβάνουν υλικές συνθήκες υποδοχής, ότι αυτές θα διακοπούν εάν δεν εγκαταλείψουν το τόπο διαμονής τους. Το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε χθες διάταγμα αναστολής της εφαρμογής του διατάγματος μέχρι να εκδικάσει το ίδιο την αίτηση που εκκρεμεί.

πηγή: ρικ