Το θέμα της υπογεννητικότητας συζήτησε ο Ν. Χριστοδουλίδης με την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων

Το θέμα της υπογεννητικότητας συζήτησε σήμερα ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνάντηση με την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε μετά τη συνάντηση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το θέμα της υπογεννητικότητας αναδείχθηκε στη συνάντηση ως ένα ζήτημα που «επηρεάζει οριζόντια τον κοινωνικοοικονομικό ιστό, που περιλαμβάνει εκτός από το δημογραφικό και την οικονομία, το συνταξιοδοτικό και την κοινωνία ευρύτερα».

Σημειώνεται ότι ο κ. Χριστοδουλίδης διατύπωσε προτάσεις κατά τη συνάντηση και εισηγήθηκε «μέσα από μια συγκεκριμένη πολιτική να παραχωρούνται ουσιαστικά κίνητρα προς αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας», όπως «εισαγωγή του θεσμού της επίσκεψης μαιών και κοινωνικών λειτουργών στο σπίτι των νέων μητέρων, εξέταση δημιουργίας επιπλέον κρατικών βρεφονηπιακών σταθμών και περαιτέρω μελέτη καλών πρακτικών άλλων κρατών –μελών της ΕΕ, οι οποίες να μπορούν να υιοθετηθούν με βάση τα δεδομένα της Κύπρου».

Από την πλευρά του, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων, Ντίνος Ολύμπιος, ανέφερε ότι «η συζήτηση ήταν ουσιαστική και εποικοδομητική». Είπε, ακόμα, ότι «το δημογραφικό πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί εάν υπάρχει η ανάλογη πολιτική βούληση».