Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος απαντά στην ανακοίνωση του ΑΚΕΛ σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων

ο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ), επιθυμεί να σχολιάσει τη χθεσινή ανακοίνωση του ΑΚΕΛ σε σχέση με τον ισχυρισμό για απουσία ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης αποβλήτων στην Κύπρο και να σημειώσει τα ακόλουθα:

Η Κυπριακή Δημοκρατία, το 2009, επί διακυβέρνησης ΑΚΕΛ, καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το γεγονός ότι διατηρούσε σε λειτουργία ακατάλληλες χωματερές, αντίθετα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες. Είναι γνωστό ότι επειδή απουσίαζε ολοκληρωμένη στρατηγική στο θέμα της διαχείρισης αποβλήτων, η Κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη παρέλαβε έναν τομέα διαχείρισης αποβλήτων που έπασχε σε επίπεδο υποδομών, μέτρων πολιτικής και οράματος. 

Η διακυβέρνηση Αναστασιάδη είναι αυτή η οποία έκλεισε τις ανεξέλεγκτες χωματερές για τις οποίες καταδικάστηκε η Κύπρος, και σήμερα, μέσα από όλες τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές διαδικασίες, το κράτος άρχισε την αποκατάσταση τους, αίροντας πλήρως τις ανεπάρκειες που κληροδότησε από το παρελθόν.

Επιπρόσθετα, το ΥΓΑΑΠ έχει εκπονήσει, με τη συνδρομή μάλιστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη νέα ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων στην Κύπρο, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους που τίθενται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν και την Κύπρο. Η στρατηγική περιλαμβάνει σχέδια και μέτρα μέσα από τα οποία η Κύπρος υιοθετεί τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, ενώ περιλαμβάνει σχεδιασμούς για κατασκευή νέων μονάδων για διαχείριση οργανικών αποβλήτων που θα προέρχονται από τη διαλογή στην πηγή, νέα πράσινα σημεία, πράσινες γωνιές και κέντρα επαναχρησιμοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, έχουν ήδη προϋπολογιστεί από το ΥΓΑΑΠ σχέδια και έργα για τη διαχείριση αποβλήτων πέραν των 70 εκατομμυρίων ευρώ, για την επόμενη τριετία. Η στρατηγική περιλαμβάνει, επίσης, και ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την αναβάθμιση της Μονάδας Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κόσιης. Ήδη, το ΥΑΑΠ ετοιμάζεται για την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την πλήρη αναβάθμιση της Μονάδας και την εναρμόνιση της λειτουργίας της με τους νέους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Με τη μηδενιστική προσέγγιση που υιοθετεί το ΑΚΕΛ, προφανώς δεν αναγνωρίζει τα πιο πάνω. Ωστόσο, θα αναμενόταν να αναγνωριστεί από το ΑΚΕΛ, ως κοινοβουλευτικό κόμμα, η σειρά νομοθετημάτων που προωθήθηκαν τα τελευταία χρόνια από το ΥΓΑΑΠ και έχουν εγκριθεί ή βρίσκονται ενώπιον της Βουλής, τα οποία υιοθετούν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων, τη διαλογή των αποβλήτων στην πηγή και θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας σειράς νέων «πράσινων» θέσεων εργασίας.

Το ΥΓΑΑΠ, αντί στείρας και μηδενιστικής κριτικής, αναμένει από τις πολιτικές δυνάμεις εποικοδομητικές εισηγήσεις, τις οποίες απέδειξε πολλές φορές ότι λαμβάνει υπόψη στη διαμόρφωση των πολιτικών που εφαρμόζει. 

(ΜΓ/ΕΧΡ)