Υπερ΄άνω όλων οι Υπουργοί – Αυτή την πολιτική θέλεις να συνεχίσεις να στηρίζεις;

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, πως οι Υπουργοί είναι εμμέσως πλην σαφώς, υπερ΄άνω όλων και δεν υποχρεούνται να εμφανίζονται ενώπιον Κοινοβουλευτικών επιτροπών! Δηλαδή, στα μάτια του μέσου ψηφοφόρου - πολίτη, οι Υπουργοί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς κανένας να μπορεί να τους πει οτιδήποτε!

Ας ενημερώσει όμως κάποιον τους αρμόδιους που πήραν αυτή την απόφαση, πως σε αυτή τη χώρα, κάποιοι θέλουμε να πιστεύουμε πως υπάρχει ακόμη Δημοκρατία και πως βάση αυτής, η εξουσία πηγάζει απο το λαό – εξ΄ού και εκλέγουμε Βουλευτές, ώστε αυτή να ασκείται απο το λαό (όλους του πολίτες) και να υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού – όλων των πολίτων. Τι να την κάνω τέτοια γνωμάτευση, εάν οι Βουλευτές, έχουν δεμένα τα χέρια και δεν μπορούν να ελέγξουν τον Υπουργό σε περίπτωση διαφθοράς του; Γιατί δύστυχώς, η διαφθορά άφθονη στο νησί μας!

Η γνωμάτευση αυτή όμως, προκάλεσε και μερίδα βουλευτών όπου με πρόταση νόμου την ποία και κατέθεσαν “με το έτσι θέλω” θα εμφανίζονται ενώπιον της Βουλής, οι αξιωματούχοι του κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιθύνοντες οργανισμών.

Με βάση την εν λόγω πρόταση νόμου, την οποία υπογράφουν οι βουλευτές Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Χρύσης Παντελίδης, Χρίστος Σενέκης, Κωστής Ευσταθίου και Σταύρος Παπαδούρης, ενώπιον των κοινοβουλευτικών Επιτροπών υποχρεούνται να προσέρχονται:

«Ο Αρχηγός και Υπαρχηγός της Αστυνομίας, ο Αρχηγός και Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς, ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, οι Επίτροποι, ο Έφορος, ο ρυθμιστής ή ο πρόεδρος και μέλη Αρχής ή άλλου Σώματος που διορίζονται με βάση νόμο ή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι πρόεδροι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, και κάθε άλλο πρόσωπο που δεν είναι δημόσιος υπάλληλος και το οποίο κατέχει αξίωμα ή θέση για τα οποία ο μισθός ή η αντιμισθία ή η αποζημίωση ή η χορηγία καταβάλλεται από τη Δημοκρατία ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου».

Της υποχρέωσης εξαιρούνται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι κάτοχοι θέσης στη δικαστική υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Στην πρόταση νόμου διευκρινίζεται, πως «σε περίπτωση που η υπόθεση αφορά τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και η Βουλή αποφασίσει ότι το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει περαιτέρω προώθηση του θέματος, διαβιβάζει το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής, μαζί με το συλλεγέν πραγματικό υλικό, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για οποιονδήποτε χειρισμό ήθελε κρίνει ορθό και πρέποντα».

Περαιτέρω, αναφέρεται πως σκοπός της πρότασης νόμου είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Παράλληλα, στην πρόταση προνοείται πως «ο εμφανιζόμενος ενώπιον Κοινοβουλευτικής Επιτροπής δικαιούται να αρνηθεί να δώσει μαρτυρία ή να προσαγάγει οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, αν πρόκειται για ερώτηση στην οποία δεν μπορεί να απαντήσει χωρίς να αποκαλύψει στοιχεία ή πληροφορίες που είναι ενδεχόμενο να επηρεάσουν οποιαδήποτε εκκρεμούσα ή υπό διερεύνηση ποινική υπόθεση.»