ΥΠΕΣ: Η έλλειψη ναυαγοσωστών σε οργανωμένες παραλίες, οφείλεται στην έλλειψη προσοντούχων ατόμων

Στις οργανωμένες παραλίες, όπου καταγράφεται έλλειψη ναυαγοσωστών, αυτή οφείλεται στην έλλειψη κατόχων των απαιτούμενων προσόντων, αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του, απαντώντας σε δημοσιεύματα και δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας για ελλείψεις ναυαγοσωστών σε οργανωμένες παραλίες.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, οι ναυαγοσώστες που τοποθετούνται θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά περιγράφονται στο Εθνικό Σχέδιο «ΣΑΛΑΜΙΣ». Προσθέτει ότι έχει εκπονηθεί σχέδιο πρόσθετης στελέχωσης συγκεκριμένων παραλιών, συμπεριλαμβανομένης της Επαρχίας Λεμεσού, σε συνεννόηση με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής (ΚΟΝ) και τις Επαρχιακές Διοικήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, τηρουμένων των μέτρων ασφάλειας και κατάρτισης. Τονίζει ότι το σχέδιο τίθεται άμεσα σε εφαρμογή για κάλυψη των αναγκών. 

Όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος μη εξεύρεσης ναυαγοσωστών για προσφορά ναυαγοσωστικής προστασίας στις οργανωμένες παραλίες του Κάτω Πύργου και των Πηγαινιών, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, το Υπουργείο αναφέρει ότι η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής, προχώρησε στη διοργάνωση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος ναυαγοσωστικής, στο οποίο ήδη δήλωσαν συμμετοχή 14 άτομα.