214 παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες – Πως λειτουργεί το πρόγραμμα – Ποια κριτήρια πρέπει να πληρούνται

214 παιδιά έχουν τοποθετηθεί σε οικογένειες κάτω από το πρόγραμμα αναδοχής που εφαρμόζει το “Hope For Children” CRC Policy Center (HFC). Συγκεκριμένα, όπως μας αναφέρθηκε, τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν 209 οικογένειες οι οποίες φιλοξενούν παιδιά υπό φροντίδα, ενώ έχουν τοποθετηθεί σε οικογένειες 214 παιδιά. Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί καθώς αλλάζουν συνεχώς λόγω των αναγκών. Να σημειώσουμε πως τα άτομα που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν ανάδοχοι γονείς, μπορούν να αποταθούν στο Γραφείο Ευημερίας της επαρχίας τους και ακολούθως θα γίνει παραπομπή στο HFC. Ερωτηθείς οι αρμόδιοι στο Hope For Children εάν μπορούν εργαζόμενοι γονείς να αποταθούν για αναδοχή, μας ανέφεραν πως η τοποθέτηση ενός παιδιού σε μια ανάδοχη οικογένεια απαιτεί χρόνο προσαρμογής και προϋποθέτει την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες αυτού (π.χ. βιολογικές και συναισθηματικές). Ωστόσο, δεν απαιτείται από τους ανάδοχους γονείς ή από έναν εκ των δύο να βρίσκεται διαρκώς στο σπίτι.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα αναδοχής;

Το πρόγραμμα αναδοχής στην Κύπρο έχει ως στόχο τη διασφάλιση της προστασίας, της φροντίδας και του καλύτερου συμφέροντος του κάθε παιδιού που στερείται το οικογενειακό του περιβάλλον. Ως εκ τούτου, ο θεσμός της ανάδοχης φροντίδας αφορά παιδιά τα οποία βρίσκονται υπό τη νομική φροντίδα της διευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και αποτελεί μια εναλλακτική οικογενειακή φροντίδα που εξασφαλίζει την ευημερία των παιδιών και σέβεται τις ανάγκες τους. Για τη λειτουργία του Προγράμματος Ανάδοχης Φροντίδας, το “Hope For Children” CRC Policy Center (HFC) έχει υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και κατ’ επέκταση το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, τα άτομα που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν ανάδοχοι γονείς μπορούν να αποταθούν στο Γραφείο Ευημερίας της επαρχίας τους και ακολούθως θα γίνει παραπομπή στο HFC.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων από κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο του Οργανισμού ξεκινά μετά την υποβολή της αίτησης και την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στην πρώτη εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσα σε δύο συναντήσεις και αφορά τη γενική ενημέρωση για το θεσμό και τη διαδικασία αξιολόγησης, καθώς επίσης περιλαμβάνει και βιωματικά εργαστήρια. Ακολούθως, η διαδικασία της αξιολόγησης έχει διάρκεια τουλάχιστον 4 μηνών, όπου πραγματοποιούνται ταυτόχρονα συναντήσεις με κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο. Αφότου οι υποψήφιοι λάβουν έγκριση και συνήθως πριν από την τοποθέτηση του παιδιού υπό φροντίδα, οι εγκεκριμένοι ανάδοχοι γονείς συμμετέχουν σε τέσσερις εκπαιδευτικές συναντήσεις ψυχο-εκπαιδευτικού περιεχομένου, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους και την ανάπτυξη/ενίσχυση των απαραίτητων γονικών δεξιοτήτων. Έτσι θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις ανάγκες φροντίδας και προστασίας του παιδιού που θα τοποθετηθεί κοντά τους. Με την τοποθέτηση του παιδιού στην ανάδοχη οικογένεια, το HFC συνεχίζει να στηρίζει τους εγκεκριμένους ανάδοχους γονείς, όπου οι αρμόδιοι επαγγελματίες είναι υπεύθυνοι για τη συμβουλευτική καθοδήγηση της οικογένειας. Οι εγκεκριμένοι ανάδοχοι γονείς επαναξιολογούνται κάθε δύο χρόνια από την ημέρα της ανάληψης της φροντίδας ενός παιδιού.

Τέλος, το HFC παρέχει την ευκαιρία συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος Αναδοχής, όπου παρέχονται ομάδες αποφόρτισης και υποστήριξης ανάδοχων γονέων και θεματικές εκπαιδεύσεις κάθε δύο μήνες.

Ποια κριτήρια πρέπει να πληροί ένας ανάδοχος γονέας;

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται από τους ενδιαφερόμενους είναι τα εξής:

• Νόμιμη και συνήθης διαμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία τουλάχιστον ένα έτος.

• Ζεύγος ή άτομο.

• Συμπλήρωση αίτησης και γραπτής συγκατάθεσης για συνεργασία με ΥΚΕ και HFC ως οι όροι συμμετοχής στο Πρόγραμμα (δήλωση συγκατάθεσης).

• Αποδοχή των όρων του Προγράμματος για τη διαδικασία αξιολόγησης, εκπαίδευσης κ.ά. πριν και μετά την τοποθέτηση παιδιού κοντά τους.

• Οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς και οι συνοικούντες με αυτούς δεν έχουν καταδικασθεί ή δεν εκκρεμεί εις βάρος τους σοβαρό ποινικό αδίκημα, περιλαμβανομένου του αδικήματος της ηθικής αισχρότητας ή σεξουαλικού αδικήματος ή του αδικήματος στη βία στην οικογένεια. Απαραίτητα προς προσκόμιση: 1) Λευκό ποινικό μητρώο, 2) Πιστοποιητικό – Αρχείο Καταδικασθέντων για σεξουαλικά αδικήματα εναντίον ανηλίκων.

• Δεν τους έχουν έχει αφαιρεθεί η γονική μέριμνα από το Δικαστήριο.

• Οι ανάδοχοι γονείς και οι συνοικούντες με αυτούς έχουν καλή ψυχική και διανοητική υγεία και δεν πάσχουν από μολυσματικές ή μεταδοτικές ασθένειας σύμφωνα με τον περί Λοιμοκάθαρσης Νόμο. Απαραίτητα προς προσκόμιση: 1) Πιστοποιητικό Υγείας (εξέταση για μεταδιδόμενα νοσήματα).

• Οικονομική σταθερότητα.

• Συμμετοχή σε δύο φάσεις εκπαιδεύσεων (πριν και μετά την έγκριση ως ανάδοχος γονέας).